Bolagsstyrningsrapport

Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm.