Projekt

Tillväxten i Stockholm och Göteborg är stark och marknaden efterfrågar moderna kontor med hög effektivitet och flexibilitet samt handelsytor i attraktiva lägen. Hufvudstaden arbetar aktivt med att utveckla fastigheterna både vad gäller befintliga lokaler men även att utveckla och skapa nya byggrätter.