NK-kvarteret

Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns därför ett behov av att utveckla den historiska kärnan med dess unika kvaliteter till att bli en tillgång för hela staden och regionen.

NK-kvarteret ligger i Göteborgs historiska citykärna och är en del av stadens mest centrala handelsområde. Hufvudstaden äger hela kvarteret som består av sex byggnader där NK-varuhuset utgör de nedre planen och de övre innehåller kontor.

Hufvudstaden ser en stor potential för kvarteret att utvecklas, både vad gäller NK-varuhusets möjligheter att växa med större handelsytor samtidigt som en påbyggnad kan skapa nya lokaler för bland annat kontor, restauranger och kultur. Kvarteret är en del av Göteborgs stads utvecklingsprogram för Sydöstra City där ambitionen är att utveckla staden för att ge bästa möjliga förutsättningar för kontor och kommersiella lokaler.

I januari 2020 gav Byggnadsnämnden ett positivt planbesked och då startade en rad förberedelser inför en ny detaljplaneläggning för NK-kvarteret.

Parallellt uppdrag klart

I juni 2020 bjöd Hufvudstaden i samarbete med Göteborgs stads stadsbyggnadskontor och Sveriges Arkitekter in till prekvalificering inför parallella uppdrag för underlag till ny detaljplan och utveckling av NK-kvarteret i Göteborg. Fyra arkitektkontor valdes ut och uppdraget var att utreda och gestalta en om – och tillbyggnad om max 10 000 kvm. I oktober 2021 meddelades Ahrbom & Partners att det är deras förslag som Hufvudstaden vill gå vidare med.

Ahrbom & Partners förslag innehåller kreativa lösningar samtidigt som de tagit hänsyn till kulturhistoriska värden, framtidens handel och NK:s identitet. Nu kommer förslaget att finslipas inom ramen för det kommande detaljplanearbetet.

 

Fastighetens historia

Nordiska Kompaniet upptar ett helt kvarter. Till en början låg här Göteborgs första varuhus, med ursprung i en bosättningsbutik från 1864. Butiken utvecklades sedan till det anrika varuhuset Ferdinand Lundquist & Co som köptes av NK Göteborg 1967.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Kartvy