NK-kvarteret

Göteborg står inför en kraftig expansion. Det finns därför ett behov av att utveckla den historiska kärnan med dess unika kvaliteter till att bli en tillgång för hela staden och regionen.

Göteborg befinner sig i en stark utvecklingsfas. I Fredstan, beläget Inom Vallgraven, planeras och genomförs flera projekt som kommer att bli en tillgång för hela staden och regionen.

NK-kvarteret ligger i Göteborgs historiska citykärna och är en del av stadens mest centrala handelsområde. Hufvudstaden äger hela kvarteret som består av sex byggnader där NK-varuhuset utgör kvarterets nedre plan och de övre innehåller kontor.

Hufvudstaden ser en stor potential för kvarteret att utvecklas, både vad gäller att öppna upp de nedre våningsplanen för större ljusinsläpp och genom att bygga på ytterligare kontorsvåningar. Sett ur ett hållbarhetsperspektiv är det dessutom positivt att förtäta redan bebyggd mark som har utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik.

Varuhuset NK har utvecklats parallellt med framväxten av det moderna Sverige och kommit att bli synonymt med kvalitet, tidlöshet och en diskret elegans. Värden som ska fortleva och förstärkas i den kommande utvecklingen. Vårt mål är att NK-kvarteret ska bli en ännu starkare destination och självklar mötesplats i staden.

Ny detaljplan

I januari 2020 gav Byggnadsnämnden ett positivt planbesked och då startade arbetet med framtagning av en ny detaljplan för NK-kvarteret. Arbetet har skett i nära samarbete med Göteborgs stad och arkitektkontoret Ahrbom & Partner.

Detaljplanen utgår från kvaliteter i den befintliga arkitekturen och har sedan byggt vidare på dem för att åstadkomma något som känns väl förankrat och givande i sin omgivning.

Den föreslagna detaljplanen innebär att kvarteret byggs på med fler våningar, attraktiva terrasser adderas och de nedre våningsplanen öppnas upp med större fönster för större ljusinsläpp.

Förslaget ger förutsättningar för att kvarterets unika miljö ska kunna försätta att blomstra och utvecklas och därmed skänka stadens invånare glädje, upplevelser och nya mötesplatser.

Fastighetens historia

Nordiska Kompaniet upptar ett helt kvarter. Till en början låg här Göteborgs första varuhus, med ursprung i en bosättningsbutik från 1864. Butiken utvecklades sedan till det anrika varuhuset Ferdinand Lundquist & Co som köptes av NK Göteborg 1967.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Kartvy