Oskar Olsson, Driftchef

Möt Oskar Olsson, driftchef i Göteborg. Med sin expertis och engagemang säkerställer Oskar en effektiv och smidig drift av Hufvudstadens fastigheter i Göteborg.
"-En av de bästa sakerna med att jobba på Hufvudstaden är laget, alla är engagerade, intresserade och vill hjälpa till och bidra"

Det som lockade Oskar till Hufvudstaden var de fina fastigheterna, men även de framtida kollegorna som är mycket kompetenta inom sina olika områden. Tillsammans på Göteborgskontoret har ett fint samarbete vuxit fram.