Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.
  2023 2022 2021 2020 2019
Periodens resultat, kr -9,53 3,57 14,61 -7,13 15,25
Ordinarie utdelning, kr  2,701) 2,70 2,60 2,50  3,90
Utdelningsandel, %   611) 62 58 61  83
Eget kapital, kr 142,30 154,53 153,56 141,45 152,15
Fastigheternas verkliga värde, kr 231,05 244,91 241,17 225,58 231,16
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 6,85 5,06 4,91 5,23 6,63
Periodens kassaflöde, kr -0,35 -3,60 1,97 -4,50 3,08
Långsiktigt substansvärde, EPRA NRV, kr 185 201 199 184 196
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 142,10 148,30 135,20 136,20 185,10
P/E-tal, ggr -14,9 41,5 9,3 -19,1  12,1
Direktavkastning, % 1,91) 1,8 1,9 1,8  2,1

1)Enligt styrelsens förslag