Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.
  2020 Q3 2019 2018 2017 2016  2015
Periodens resultat, kr -4,87 15,25 20,94 14,71 19,98 16,82
Ordinarie utdelning, kr  -  3,90 3,70 3,50
3,30 3,10
Utdelningsandel (ordinarie), %  83 83 82
81 81
Eget kapital, kr 143,72 152,15 140,59 123,15 111,74 94,86
Fastigheternas verkliga värde, kr 228,69 231,16 213,75 192,62 177,04 153,92
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 3,85 6,63 4,86 4,84 4,99 4,69
Periodens kassaflöde, kr -6,50 3,08 3,28 -3,49 3,25 -0,15
Aktuellt substansvärde, EPRA NTA, kr 176,00 185,00 171,00 152,00 138,00 118,00
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 124,90 185,10 136,90  131,40 143,90 119,90
P/E-tal,ggr  12,1 6,5 8,9 7,2 7,1
Börskurs A/eget kapital, % 86,9 121,7 97,4  106,7 128,8 126,4
Direktavkastning (ordinarie), %  2,1 2,7 2,7
2,3 2,6