Data per aktie

Tabellen visar data per aktie för senaste fem åren samt ackumulerade siffror för innevarande år.
  Q1 2024 2023 2022 2021 2020
Periodens resultat, kr -1,96 -9,53 3,57 14,61 -7,13
Utdelning, kr    2,70 2,70 2,60 2,50
Utdelningsandel, %      61 62 58 61
Eget kapital, kr 137,64 142,30 154,53 153,56 141,45
Fastigheternas verkliga värde, kr 228,53 231,05 244,91 241,17 225,58
Kassaflöde från den löpande verksamheten, kr 0,84 6,85 5,06 4,91 5,23
Periodens kassaflöde, kr -0,16 -0,35 -3,60 1,97 -4,50
Långsiktigt substansvärde, EPRA NRV, kr 180 185 201 199 184
Börskurs serie A vid periodens slut, kr 130,00 142,10 148,30 135,20 136,20
P/E-tal, ggr   -14,9 41,5 9,3 -19,1
Direktavkastning, %   1,9 1,8 1,9 1,8