Framtidssäkra

Liksom våra investeringar ska våra beslut vara långsiktiga. Genom att säkerställa att våra medarbetare har den kunskap och de förutsättningar som krävs för en hållbar utveckling ser vi till att vår organisation och våra fastigheter framtidssäkras.

Vi ska framtidssäkra våra fastigheter och verksamheter för ett 100-årigt perspektiv.

Vi arbetar med att framtidssäkra våra fastigheter och vi undersöker kontinuerligt nya lösningar för att kunna säkra upp våra fastigheter för framtiden. Under det senaste året har vi genomfört en rad åtgärder för att förebygga och minimera skador vid exempelvis extrem nederbörd. Läs mer om hur vi jobbar förebyggande med att klimatsäkra fastigheterna här.

Vilka är våra hållbarhetsmål för att framtidssäkra? 

 • Fastigheterna ska framtidssäkras för klimatförändringar.
 • Öka andelen grön finansiering.
 • Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade.

Vad gör vi för att framtidssäkra? 

 • Vi miljöcertifierar våra fastigheter. En oberoende granskning säkerställer att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material.
 • Vi ser till att vi bygger rätt från början, ombyggnationer och renoveringar har stor klimatpåverkan. Nyckeln är flexibla och anpassningsbara lösningar som hyresgäster vill behålla över tid.
 • Vi genomför riskanalyser i fastighetsbeståndet för att bättre kunna förstå och hantera klimatförändringar. Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och har stor påverkan på verksamheten.
 • Hufvudstadens medarbetare är ytterst viktiga för företagets framtida utveckling. Vi ser mångfald och likabehandling som självklara framgångsfaktorer och något vi arbetar aktivt med.
 • För att säkerställa att vi skapar långsiktiga lösningar använder vi oss av vår guide till en framtidssäkrad affär i hela organisationen. 

Vår guide till en framtidssäkrad affär 

För att lyckas med omställningen till en hållbar utveckling behövs rätt förhållningssätt. Därför har vi utvecklat en guide till en framtidssäkrad affär. Frågorna i guiden ska inspirera tanke och kreativitet. Målet är att hållbarhetsperspektivet finns med som en röd tråd i alla beslut som fattas. 

Aspekter som omfattas:

 • Kvalitet, anpassningsbarhet och tidlöshet i alla våra lösningar
 • Minskat klimatavtryck och avfall
 • Innovativ höjd med hållbarhet i fokus
 • Samarbeten som främjar hållbarhet
 • Hälsa och trygghet för både medarbetare och hyresgäster
 • Öppenhet, jämställdhet och inkludering
 • Hållbar stadsutveckling

Så stödjer vi FN:s globala utvecklingsmål

Med våra målsättningar och aktiviteter vill vi bidra till följande av FN:s globala utvecklingsmål:

5. Jämställdhet

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringar

Ladda ner vår hållbarhetsplan och läs mer om hur vi framtidssäkrar vår verksamhet.