Hufvudstaden förbereder sig för klimatförändringar

Klimatförändringarna antas ge kraftiga väderförändringar och extremväder med höga temperaturer och kraftiga skyfall som följd. Vi pratade med Joakim Grapne, Projektledare inom Fastighetsutveckling, om hur vi på Hufvudstaden jobbar förebyggande med att begränsa väderrelaterade risker som översvämningar i fastigheterna.

Vi ser idag att extrema väderhändelser blir allt vanligare och på Hufvudstaden jobbar vi aktivt med att minimera risken för skador på våra fastigheter. Joakim Grapne ansvarar för att bygga om och förädla fastigheterna. Joakim har sett hur klimatförändringarna får allt större fokus i det dagliga arbetet.

– Extremväder förväntas bli allt vanligare på grund av klimatförändringarna. Det gör att vi nu identifierar risker och analyserar vad vi behöver göra för att skydda fastigheter och hyresgäster när oväder kommer, säger Joakim och förklarar.

– Problemet när det kommer kraftiga skyfall är att avloppsnätet inte har kapacitet för dessa extremväder. Det gör att vatten trycks upp i avloppsledningar eller översvämmar gator och innergårdar. Avloppen brukar dimensioneras för så kallade tioårsregn, vilket är regn som i genomsnitt återkommer vart tionde år. Nu ser vi att det kommer oftare, vilket innebär en ökad påfrestning på systemen.

Begränsa kraftiga vattenflöden

Under kraftiga skyfall är det viktigt att hindra vattnet från att ta sig in i fastigheterna. Hufvudstaden analyserar därför löpande hur fastigheter kan skyddas mot kommande oväder. Det kan handla om backventiler, som hindrar avloppsvatten från att tryckas tillbaka in i fastigheten, eller fördröjningsmagasin som minskar vattenflödet och fördröjer belastningen på dagvattnet.

–Vi lägger stora resurser på förebyggande arbete. Det blir viktigare och viktigare för hyresgäster att veta att vi som fastighetsägare skyddar och har lösningar för att begränsa skador som uppstått av översvämningar.

För Joakim är det en fråga om att ta hand om och vårda såväl byggnader som människor. Om att tänka efter före i stället för efter.

–Det handlar om att bry sig om både fastigheterna och kunderna. Vi gör stora investeringar, men de är fortfarande mycket mindre än vad vattenskador på fastigheterna kan kosta.

Ta naturen till hjälp

Men innan vattnet når fastigheterna behöver även stadens infrastruktur anpassas för kraftigt ökande vattenmängder. Idag tittar många kommuner på hur man kan planera städerna så att stad de tål extremväder. Enligt Joakim Grapne ligger Hufvudstadens anpassningsarbete i framkant.

–Vi jobbar hårt med regelbundna analyser så att vi kan framtidssäkra våra fastigheter till ett förändrat klimat.

Mer från Kunskap & inspiration

Återbruk och innovation

För många hyresgäster är hållbarhetsfrågan central i valet av kontorslokaler. På Hufvudstaden har vi infört flera initiativ för att möta de höga...

Fyra tips...

... för en hälsosammare arbetsdag.

Få ut det bästa av det aktivitetsbaserade kontoret

I samband med vår kontorsombyggnad tog vi hjälp av iManagement för att se till att vi behåller vårt uppskattade och värdeskapande arbetssätt när vi...