Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden var , trots viss ekonomisk avmattning, stark under 2019. Det förklaras av goda finansieringsmöjligheter på en väl fungerande kapitalmarknad, låga räntenivåer, stigande hyror för främst kontor samt en attraktiv avkastningsnivå i förhållande till andra placeringsalternativ.

Totalt omsattes fastigheter för cirka 235 mdkr under året, vilket är den högsta volymen någonsin. Intresset från internationella investerare ökade och de stod för cirka 30 procent av omsättningen. De fastigheter som främst omsattes var bostäder, kontor och logistik/lager.

Transaktionsvolym per investerarkategori

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym per fastighetstyp

Källa: Nordanö

Stockholm och Göteborg

På Stockholms­ och Göteborgsmarknaden var aktiviteten hög och konkurrensen var stor om de fastigheter som var ute till försäljning i de centrala delarna av både Stockholm och Göteborg. Det har resulterat i stabila eller något sjunkande direktavkastningskrav, vilka för moderna kontors­ och butiksfastigheter i Stockholm CBD uppgick till mellan 3,25 och 3,90 procent och i Göteborg CBD till mellan 3,90 och 4,50 procent i slutet av 2018.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Ivo Stopner

VD

08-762 90 00

Skicka mail