Transaktionsmarknaden

Sammantaget uppgick transaktionsvolymen till cirka 200 mdkr under 2022. Internationella investerare stod för cirka 20 procent av omsättningen. De fastighetstyper som främst omsattes var bostäder, kontor, logistik/lager och samhällsfastigheter.

Fastighetsmarknaden inledde året starkt med höga transaktionsnivåer men från början av sommaren var den mer avvaktande. Det berodde främst på förändrade finansieringskostnader då Riksbankens styrränta snabbt började höjas. Prisnivåerna på kapitalmarknaden steg vilket försvårade kalkylen vid finansiering av fastighetsförvärv. Möjligheten till bankfinansiering var fortsatt god, särskilt vid upparbetade kontakter, men räntenivåerna var högre jämfört med de senaste åren.

Transaktionsvolym per investerarkategori

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym per fastighetstyp

Källa: Nordanö

Stockholm och Göteborg

På Stockholms­ och Göteborgsmarknaden var aktiviteten hög och konkurrensen var stor om de fastigheter som var ute till försäljning i de centrala delarna av både Stockholm och Göteborg. Det har resulterat i stabila eller något sjunkande direktavkastningskrav, vilka för moderna kontors­ och butiksfastigheter i Stockholm CBD uppgick till mellan 3,25 och 3,90 procent och i Göteborg CBD till mellan 3,90 och 4,50 procent i slutet av 2018.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail