Transaktionsmarknaden

Fastighetsmarknaden var mycket stark under 2021 med en transaktionsvolym som uppgick till cirka 370 mdkr. Det är den högsta årliga omsättningen någonsin. Omsättningen påverkades av flera konsolideringar och förvärv av fastighetsbolag.

Möjligheten till finansiering var god, både på kapitalmarknaden och genom bankfinansiering. Internationella investerare stod för cirka 15 procent av omsättningen. De fastighetstyper som främst omsattes var bostäder, kontor, logistik/lager och samhällsfastigheter.

Transaktionsvolym per investerarkategori

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym per fastighetstyp

Källa: Nordanö

Stockholm och Göteborg

På Stockholms­ och Göteborgsmarknaden var aktiviteten hög och konkurrensen var stor om de fastigheter som var ute till försäljning i de centrala delarna av både Stockholm och Göteborg. Det har resulterat i stabila eller något sjunkande direktavkastningskrav, vilka för moderna kontors­ och butiksfastigheter i Stockholm CBD uppgick till mellan 3,25 och 3,90 procent och i Göteborg CBD till mellan 3,90 och 4,50 procent i slutet av 2018.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail