Transaktionsmarknaden

Sammantaget uppgick transaktionsvolymen till cirka 100 mdkr under 2023. Internationella investerare stod för cirka 30 procent av omsättningen. De fastighetstyper som främst omsattes var logistik/lager, kontor och bostäder.

Fastighetsmarknaden var avvaktande under 2023. Riksbankens styrräntehöjningar medförde att finansieringskostnaderna steg ytterligare. Detta resulterade i en diskrepans mellan köparnas och säljarnas prisförväntningar. Möjligheten till bankfinansering var fortsatt god, särskilt vid upparbetade kontakter, men räntenivåerna var högre jämfört med tidigare år.

Transaktionsvolym per investerarkategori

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym per fastighetstyp

Källa: Nordanö

Stockholm och Göteborg

I centrala Stockholm genomfördes ett par transaktioner under 2023. Det fanns också uppgifter om pågående försäljningar som dragits tillbaka eller framskjutits på grund av ett mer osäkert marknadsläge. För kommersiella fastigheter med kontor och butiker i Stockholm CBD bedömdes direktavkastningskraven vara mellan 3,70 och 4,40 procent i slutet av året. I Göteborg CBD bedömdes direktavkastningskraven uppgå till mellan 4,30 och 5,25 procent.

Transaktionsvolym i Storstockholm och Storgöteborg

Källa: Nordanö

Transaktionsvolym i Stockholm CBD och Göteborg CBD

Källa: Nordanö

Kontakt

Åsa Roslund

Chef Ekonomi och Finans

08-762 90 25

Skicka mail

Anders Nygren

VD

08-762 90 00

Skicka mail