Vi verkar för hållbarhet

Hufvudstaden har funnits i över ett sekel och långsiktighet har blivit en del av vår själ.

Sedan länge har det varit en tradition i Hufvudstaden att välja hållbara material av högsta kvalitet – nu har den filosofin blivit än viktigare och fått flera nya dimensioner. Då det förr skulle hålla ur kvalitetssynpunkt och spara pengar ska man idag även ha ett klimatperspektiv och spara på vår miljö.

"När man varit igång sedan 1915 är det bara naturligt att tänka några generationer framåt."

Långsiktighet är en hörnpelare i arbetet med att nå en hållbar utveckling. Vi planerar för framtiden, inte bara rörande hållbara material, utan även när det gäller flexibla utformningar och lösningar som är lätta att ändra när det uppstår nya krav och önskemål om funktion eller design. Våra lösningar ska fungera länge och spara resurser över tid.

Ett klimatsmart läge: mitt i city

Att sitta i lokaler i city är ett val som minskar ditt företags miljöpåverkan. Det är lätt för medarbetare och kunder att komma hit med kollektivtrafik eftersom fastigheterna ligger vid knutpunkter – i Stockholm finns alla våra fastigheter i omedelbar närhet till en tunnelbanestation och i Göteborg nära spårvagnshållplatser.

"Att sitta i lokaler i city är ett val som minskar ditt företags miljöpåverkan."

Med placeringen i bästa läge i city är det nära till det mesta, vilket både sparar tid och minskar behovet av att transportera sig. I den dagliga verksamheten innebär det att beroendet av biltransporter kan hållas nere till ett minimum.

Vi håller efter fastigheterna och minskar energianvändningen

Eftersom Hufvudstadens affärsidé är långsiktigt ägande har det alltid funnits en drivkraft att kontinuerligt hålla fastigheterna i trim. Det betyder inte minst att spara energi. Förr handlade det mest om ekonomi, idag är miljömässig hållbarhet lika viktig.

Mindre energianvändning betyder sparade resurser, mindre utsläpp och bättre ekonomi. Här spelar våra egna fastighetstekniker, driftchefer och förvaltare en nyckelroll. De kan installationerna i våra fastigheter och trimmar dem ständigt.

Att minska vardagens miljöpåverkan

I allt vi gör, stort som smått, försöker vi ständigt göra bättre miljöval. Så långt det är möjligt så använder vi miljömärkta produkter och vi delar med oss av våra kunskaper till våra hyresgäster, till exempel när det gäller källsortering av avfall och energieffektiva belysningssystem.