Minimera

Formeln för framgångsrika affärer i omställningen till hållbar utveckling är att göra mer med mindre. För Hufvudstaden innebär det allt från effektivare energianvändning och mindre klimatpåverkan till smartare avfallsflöden.

Vi ska minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från förvaltning och byggprojekt.

 

Vilka är våra hållbarhetsmål för att minimera vårt avtryck?

  • Minska den totala mängden avfall och öka sorteringsgraden från förvaltning och byggprojekt.
  • Förvaltningen av fastigheter ska vara klimatneutral senast 2025
  • Energianvändningen per kvadratmeter ska minska med 16% senast 2025.
  • Klimatpåverkande utsläpp från projektutveckling ska halveras senast 2030.

 

Vad gör vi för att nå målet?

  • För att nå vårt mål med minskad energiförbrukning och klimatpåverkan investerar vi i energieffektiva åtgärder och smart teknik.
  • Vi premierar produkter med lägre klimatbelastning vid byggnation och underhållsarbeten.
  • Vi bygger med ett långsiktigt perspektiv genom att skapa flexibla planlösningar samt väljer material med lägre klimatavtryck och som håller över tid. Vi minskar därmed vårt avfall.
  • Vi ska fortsätta erbjuda källsortering i våra fastigheter. Vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera och förbättra för en miljöriktig avfallshantering.


Exempel på aktiviteter

Vi arbetar aktivt med att minska energianvändningen och därmed också minska klimatutsläppen, läs mer under miljöarbete om vårt långsiktiga arbetssätt.

 

Så stödjer vi FN:s globala utvecklingsmål

Med våra målsättningar och aktiviteter vill vi bidra till följande av FN:s globala utvecklingsmål:

7. Hållbar energi för alla

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringar

Ladda ner vår hållbarhetsplan och läs mer om hur vi framtidssäkrar vår verksamhet.