Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2023

Ir-puff-startsida-2-AR.jpg

Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2023 finns nu tillgänglig på vår hemsida hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras under vecka 9 till de aktieägare och övriga intressenter som begärt det. Årsredovisningen kan även beställas på webbsidan under hufvudstaden.se/investerare/rapporter.

Stockholm den 16 februari 2024

HUFVUDSTADEN AB (publ)

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2024 kl. 14:00 CET.
 

Hufvudstadens Års- och hållbarhetsredovisning 2023
Hufvudstadens Års- och hållbarhetsredovisning 2023, utskriftsvänlig.pdf
Pressmeddelande Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2023
ZIP, ESEF
Årsredovisning 2023 Webbversion