Lejon - en naturlig del av Göteborg

Brunnsparken i centrala Göteborg har länge varit en hemvist för lejon på olika sätt. Lejonet återfinns i Göteborgs Stadsvapen, den kända Lejontrappan och lejonen i kvarteret Johanna.

Lejon är en universiell symbol för styrka och för ledarskap. Och för Kvarteret Johanna.

Lejon har varit en del av Göteborgs stadsvapen sedan 1607 och Brunnsparken har i närmare 400 år varit hemvist för lejon. Dagens bronslejon i Brunnsparken kom på plats 1991 när parken byggdes om. Från Grand Hotell Haglund, som tidigare låg på platsen, har tio lejon sparats. Dessa får nu ett nytt hem i Kvarteret Johanna.

Mer från Kunskap & inspiration

Ett tak för den biologiska mångfalden

Genom att anlägga solceller och äng på ett tak i Stockholms city skapas en innerstadsmiljö som genererar elektricitet och värnar om våra humlor, bi...

Ombyggnationen av Skären 9

I slutet av 2020 färdigställdes om- och påbyggnadsprojektet av Skären 9 där 2 våningsplan och totalt ca 3 100 kvm har tillkommit.

Startskottet för Kvarteret Johanna.

Nu är det första symboliska spadtaget taget för Kvarteret Johanna. Följ omvandlingen av den så kallade brända tomten till det som nu ska bli...