Lejon - en naturlig del av Göteborg

Brunnsparken i centrala Göteborg har länge varit en hemvist för lejon på olika sätt. Lejonet återfinns i Göteborgs Stadsvapen, den kända Lejontrappan och lejonen i kvarteret Johanna.

Lejon är en universiell symbol för styrka och för ledarskap. Och för Kvarteret Johanna.

Lejon har varit en del av Göteborgs stadsvapen sedan 1607 och Brunnsparken har i närmare 400 år varit hemvist för lejon. Dagens bronslejon i Brunnsparken kom på plats 1991 när parken byggdes om. Från Grand Hotell Haglund, som tidigare låg på platsen, har tio lejon sparats. Dessa får nu ett nytt hem i Kvarteret Johanna.

Mer från Kunskap & inspiration

Startskott för uppbyggnaden av Vildmannen 7

Nu har det första steget tagits för att återuppföra det unika huset i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan efter den tragiska branden. E...

Ombyggnationen av Skären 9

I slutet av 2020 färdigställdes om- och påbyggnadsprojektet av Skären 9 där 2 våningsplan och totalt ca 3 100 kvm har tillkommit.

Ett tak för den biologiska mångfalden

Genom att anlägga solceller och äng på ett tak i Stockholms city skapas en innerstadsmiljö som genererar elektricitet och värnar om våra humlor, bi...