GRI-index 2021

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2021 samt GRI-Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Generella standardindikationer

 • Organisationsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-1      Organisationens namn ÅR 57
  102-2      Aktiviteter, varumärken, produkter och tjänster ÅR 2, 10, 133
  102-3      Organisationens huvudkontor ÅR 57, 133
  102-4      Verksamhetsländer ÅR 2, 10
  102-5      Ägarstruktur och bolagsform ÅR 54-55
  102-6      Marknader ÅR 14-33
  102-7      Organisationens storlek ÅR 2, 4-5, 57, 118
  102-8      Personalstyrka ÅR 42, 118, 124
  102-9      Leverantörskedja ÅR 123
  102-10      Betydande förändringar i organisationen och dess leverantörskedja ÅR 28, 41-42, 57, 123
  102-11      Tillämpning av försiktighetsprincipen ÅR 62-65, 123
  102-12      Externa initiativ ÅR 118
  102-13      Medlemskap ÅR 121
 • Strategi och Analys
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-14      Uttalande från högsta beslutsfattare ÅR 6-7
 • Etik och integritet
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-16      Värderingar, principer, standarder och normer för uppträdande ÅR 40-41, 46-47, 118-119
  102-17       Mekanimser för råd och kommunikation avseende etik ÅR 120-121
 • Styrning
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-18      Styrningsstruktur ÅR 100-103, 118
  102-22      Sammasättning av styrelse ÅR 101-105 Gov-Board
  102-24      Nominering och tillsättning av styrelse ÅR 100-101 Gov-Selec
  102-25      Hantering av intressekonflikter ÅR 100-101 Gov-Col
 • Intressentrelationer
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-40      Intressentgrupper ÅR 119
  102-41      Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal ÅR 125
  102-42      Identifiering och urval av intressentgrupper ÅR 119
  102-43      Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter ÅR 111
  102-44      Frågor som lyfts av intressenter ÅR 111
 • Redovisningsprofil
    Sida Kommentar/utelämnande
  102-45      Enheter som ingår i rapporteringen ÅR 91 not 19
  102-46      Process för att definiera redovisningens innehåll ÅR 118-120
  102-47      Väsentliga områden ÅR 120
  102-48      Reviderad information ÅR 121-123
  102-49      Väsentliga förändringar ÅR 118, 120
  102-50      Redovisningsperiod ÅR 76, 118 not 1
  102-51       Datum för senaste redovisning ÅR  Februari 2020
  102-52      Redovisningscykel ÅR 118
  102-53      Kontaktuppgifter för frågor om redovisningen och dess innehåll ÅR 132
  102-54      Uttalande om att redovisningen följer GRI standarder ÅR 118
  102-55      GRI-index ÅR 126-127
  102-56      Externt bestyrkande ÅR 102, 118

Specifika standardindikatorer