Hufvudstaden behåller en topplacering i GRESB:s internationella hållbarhetsranking

Hufvudstaden intar i år en europeisk förstaplacering inom kategorin ”Kontor och handel” i GRESB:s internationella hållbarhetsranking. För tredje året i rad erhålls 93 poäng och fem av fem möjliga stjärnor.
Sveavägen 24 HUfvudstaden

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) utvärderar årligen fastighetsbolagens hållbarhetsarbete inom miljö, social hållbarhet, styrning och uppföljning. I årets ranking får Hufvudstaden 93 poäng av 100 där medelvärdet är 76 i kategorin ”Kontor och handel”.

”Vi är stolta över att behålla vår höga poäng i GRESB-mätningen. Det är ett kvitto på att vårt starka interna engagemang för hållbarhetsfrågorna i kombination med ett systematiskt arbete fortsätter att ge goda resultat”, säger Karl-Johan Wall, Hållbarhetschef på Hufvudstaden.

GRESB är ett globalt index som används av investerare för att göra jämförelser och bedömningar av fastighetsbolagens hållbarhetsarbete. I år rapporterade 2 084 bolag från 75 länder sitt hållbarhetsarbete inom ramen för GRESB.

Hufvudstadens hållbarhetsstrategi är en integrerad del av affärsstrategin där långsiktigt ägande är en av hörnstenarna. Ett flertal fastigheter har funnits i bolagets ägo i över hundra år och en hållbar förvaltning ska bidra till att de finns kvar in i nästa sekel.

”Ett av våra viktiga hållbarhetsprojekt är att framtidssäkra våra fastigheter för kommande klimatförändringar. Under 2022 genomfördes djupgående riskanalyser av samtliga fastigheter och individuella handlingsplaner togs fram. De innehåller både förebyggande åtgärder och konkreta instruktioner för hur vi kan skydda fastigheterna vid extremväder”, säger Karl-Johan Wall.

Stockholm den 8 november 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Frågor hanteras av:
Anna Gustafsson, tf pressansvarig Hufvudstaden, anna.gustafsson@hufvudstaden.se, telefon 070-710 74 12.

Pressmeddelande GRESB 231108