Fastighetsbranschens initiativ för hållbara leverantörsled

Tillsammans med andra fastighetsägare med stora kommersiella fastighetsbestånd i Stockholmsregionen har Hufvudstaden utvecklat ett initiativ för hållbara leverantörsled med mål om att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus.

Syftet med initiativet är en samordnad och effektiv hållbarhetsuppföljning av leverantörer som görs i samarbete med Position Green, vars digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas hållbarhetsarbete. Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete.

”Att samarbeta med andra fastighetsbolag är en förutsättning för hållbar utveckling. Tillsammans har vi hittat ett gemensamt tillvägagångssätt för effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter och kan skapa goda förutsättningar för hållbara leverantörsled i branschen”, säger Johanna Pettersson, Hållbarhetsansvarig, Hufvudstaden

På Hufvudstaden ställer vi höga krav på att leverantörer är väl insatta i och efterlever våra krav och arbetssätt. Vi granskar leverantörer inom bland annat arbetsmiljö, arbetsvillkor, skatt, mänskliga rättigheter samt lagar och regler. Genom detta initiativ är vi på god väg att sätta en ny hög standard i branschen samtidigt som vi förenklar arbetet för våra leverantörer.

Bakom initiativet står fastighetsbolagen AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, Humlegården och Position Green.

Läs pressmeddelandet här.

Mer från Kunskap & inspiration

Folksams integrerade kontor – fullt av hållbara lösningar

Centralt på Östra Hamngatan i Göteborg, i före detta försäkringskassans lokaler, har nu Folksam flyttat in. Redan i planeringsstadiet fanns en tydl...

Lågt klimatavtryck i fokus när Equator flyttade in

Arkitektbyrån Equator tog sig an sin senaste kontorsflytt med målet att skapa ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Genom återanvändning, smart...

Fyra tips...

... för en hälsosammare arbetsdag.