Skären 9

Kort om fastigheten

Namn: Skären 9
Adress: Smålandsgatan 20, Norrlandsgatan 10
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Urban postmodernism i gamla kvarter

Mellan 2019 och 2021 genomfördes en större om- och påbyggnation och denna gång var det General Architecture som tagit fram ritningarna. Fastigheten utgörs till största del av toppmoderna kontor, men har även butikslokaler och garage.  

Huset är ett fint exempel på den urbana postmodernism som växte fram under 1980-talet som en reaktion mot de allt storskaligare modernistiska miljöer som byggts under de två tidigare decennierna. City återfick en mänskligare skala med generösa bottenvåningar med publikt innehåll.  

Det omfattande om- och påbyggnationsprojet som startade 2019 lade stort fokus på hållbarhet både vad gäller kvalitet och teknisk uppgradering. Byggnaden fick ett nytt sammanhållet uttryck i samklang med den ursprungliga arkitekturen, där spåren av ursprungshuset känns igen i rytm och materialitet. Stor omsorg har lagts på fasaden där påbyggda våningar klätts i Ekebergsmarmor och den putsade fasaden mot Norrlandsgatan har fått en ny ljus nyans som harmonierar med stenens färg. En balustrad av marmor med smide av mässing kröner fasadens två tillbyggda våningar och stärker avslutet mot himlen. Påbyggnaden har utökat fastigheten med cirka 2 600 kvm till totalt 12 500 kvm. 

Byggnaden har flyttats in i 2020-talet och finner fint sin plats i Bibliotekstans stadsmiljö. Våren 2022 nominerades Skären 9 till det prestigefulla Kasper Sahlin-priset.  

Kvarterets historia 

Tidigare låg det två fastigheter på platsen som slogs samman till en för det nya kontorshuset. Det tidigare hörnhuset mot Norrlandsgatan kallades för den Hellmanska fastigheten efter den förste ägaren, byggherre J F Hellman. Han uppförde huset 1829 som en bostadsfastighet. Under årens lopp förändrades fastigheten till ett kontorshus med en hotelldel. Närmast Norrmalmstorg låg det s.k. Schuberthska huset från 1753. Huset ritades av arkitekten J H Naumann. Den mest kända tidigare hyresgästen var modetextilföretaget Ditzinger. Idag förknippas huset istället med affärsjuridik. Största hyresgäst är advokatbyrån Vinge, Sveriges ledande fullservicebyrå inom affärsjuridik. 

En kortad gata 

Också gatan som fastigheten ligger vid har förändrats kraftigt under de senaste decennierna. Smålandsgatan löpte ursprungligen från Malmskillnadsgatan ner mot Norrmalmstorg för att sluta vid Nybrogatan. Idag finns bara en liten rest kvar av gatan efter att de västra delarna förvunnit i samband med byggandet av parkeringshuset Parkaden och NK:s utbyggnad. Den östra delen heter sedan 2008 Ingmar Bergmans gata. 

Bagarmästaren gav namnet 

Namnet Smålandsgatan har i sig en intressant historia eftersom den är den enda gatan med ett sydligt landskapsnamn som ligger norr om Gamla Stan. Egentligen ska Götalandsnamnen ligga på Södermalm medan Svealands- och Norrlandsnamnen ska ligga på Norrmalm. Skälet till detta är bagarmästaren Jochum Småhl som bodde i närheten. Gatan hette först Skärkarlsgatan efter de skärkarlar som arbetade i den hamn som låg vid nuvarande Norrmalmstorg. 1666 omnämns den för första gången som Jochumss Smålss Grändh, ett namn som utvecklats till dagens Smålandsgatan. Gatan har alltså mycket lite att göra med landskapet med samma namn.  

Om fastigheten

Skären 9 ligger i korsningen Smålandsgatan och Norrlandsgatan och är ett av de nyaste husen i Bibliotekstan. Det ursprungliga gathuset, ritades av arkitekterna Uhlin & Malm och uppfördes 1984, medan gårdshuset ritades av arkitekt Sune Malmquist och blev klart 2003.

Kommunikationer

Mycket goda kommunikationer. Absolut närhet till Östermalmtorgs T-banestation, flertalet bussar i området.

Närområdet

I Bibliotekstan ligger butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt morde sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Service

Som hyresgäst hos Hufvudstaden får du en hög servicenivå som vi kan ge genom ett nära, engagerat och personligt samarbete. Vi har alltid gångavstånd till våra hyresgäster och tar emot felanmälan dygnet runt.

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten Skären 9 har betyget Excellent enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM In-Use.

Övrig information

Hufvudstaden har varit ägare till fastigheten Skären 9 sedan 1917. 1984 uppfördes en ny byggnad på platsen ritad av Uhlin & Malm Arkitektkontor AB. Arkitekt Sune Malmquist fick sedan i uppdrag att rita det nya gårdshuset som stod klart 2003 och General Architecture var arkitekterna som ansvarade för den stora om- och påbyggnationen av som blev klar 2021. Advokatbyrån Vinge och Hufvudstadens egna Cecil Coworking är fastighetens kontorshyresgäster idag.