Toppmoderna kontorslokaler bakom unik fasad

Det återstår en hel del tekniskt utmanande arbete innan Vildmannen 7 har byggts upp igen efter branden 2017. När fastigheten är färdig har den unika fasaden bevarats men försetts med ett toppmodernt inre.

Om drygt två år räknar Hufvudstaden med att den brandhärjade fastigheten i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan ska stå klar för inflyttning. Då ska nya toppmoderna kontorslokaler stå redo för de nya hyresgästerna. Men fram till dess sker en rad unika och tekniskt krävande moment för att bevara den kulturhistoriska byggnaden och samtidigt bygga ett modernt och flexibelt innandöme.

– Den unika fasaden har både stabiliserats och grundförstärkts vilket gör att den varken kan sjunka eller tippa. Egentligen är det bara den tunna väggskivan ut mot gatan som finns kvar, allt annat totalförstördes i branden. Arbetet med att röja bort allt kommer troligen att vara klart i månadsskiftet september/oktober, säger John Lethenström, chef för fastighetsutveckling i Stockholm.

Krävande arbete under grundvattennivån

När arbetet med att röja rasmassorna är färdigt inleds nästa moment. Att skapa en fungerande källare. Eftersom arbetet innebär grävande i Brunkebergsåsen, är det osäkert hur lång tid arbetsmomentet kommer att ta.

– Fastigheten byggdes i slutet av 1800-talet och har stått på träpålar tidigare. Det måste vi navigera oss runt. Vi ska gjuta en vattentät konstruktion under grundvattennivå med hjälp av dykare. Det gör att tidsåtgången är extremt svårbedömd. Tiden har i första hand att göra med de tekniska utmaningarna, säger John.

7–12 månader beräknas arbetet ta med att få källargolvet på plats. Därefter byggs ett nytt hus bakom fasaden. I en fastighet är fasaden normalt sett en del av den bärande konstruktionen, men inte den här gången.

 – Byggnadstekniskt så vänder vi på hela systematiken, förklarar John Lethenström. Det tar ungefär 15–18 månader att bygga ett hus från det att man har ett källargolv att stå på. Vi kommer bygga det nya huset bakom fasaden och koppla ihop det gamla och det nya till en ny helhet.

Stor hänsyn till grannar och annan verksamhet

Vi befinner oss mitt i Bibliotekstan, Sveriges mest exklusiva shoppingområde. Det geografiska läget är en utmaning.

– Vi tar stor hänsyn till grannar och verksamhet runt om. Arbetsmiljö och skydd för tredje man är ett otroligt stort fokusområde för oss. Arbetsmetoderna och byggnadsmaterialet som används anpassas med hänsyn till buller och damm. Arbetet pågår 6–7 dagar i veckan. Ibland börjar arbetet 04 på morgonen, ibland 01–02 på natten. Då gäller det att fördela arbetet så att det inte stör omgivningen, beskriver John.

Vildmannen 7 kommer att bibehålla sitt höga kulturhistoriska värde och sin helt unika fasad. Inuti blir ytorna mer än fullt moderna.

– Både byggnadsmässigt och kvalitetsmässigt kommer detta att bli ”top of the line”. Vi kommer att ta en gammal vacker T-Ford och stoppa in en modern el-motor kan man säga, avslutar John Lethenström.

Läs mer om uppbyggnaden här.

Mer från Kunskap & inspiration

På taket till Järnplåten produceras ny energi

Solceller på ett platt plåttak på Stockholms mest centrala plats bidrar med ny energi i en tid då det behövs som mest. För även om solceller inte k...

Så blir utsikten

Nu kan vi tjuvkika på utsikten från takterrassen på Kvarteret Johanna. Härifrån ser man ut över takåsarna och Göteborgs fantastiska landmärken.

Utveckling av cityområdet i Stockholm

Hufvudstaden utvecklar Cityområdet för att göra det mer attraktivt och tryggt att vistas i.