Återuppbyggnad av fastighet på Biblioteksgatan

Röjningsarbetet påbörjat i brandhärjad fastighet.

Det tidskrävande och noggranna arbetet med att röja bland rasmassorna inne i den brandhärjade fastigheten på Biblioteksgatan har påbörjats. Se de unika bilderna bakom fasaden! 

Mer från Kunskap & inspiration

Nu bebyggs brända tomten

Som ett hålrum mitt i Göteborgs stadsbild – så har göteborgarna vant sig att se adressen Södra Hamngatan 47 efter att hela fastigheten brann ner...

Ombyggnationen av Skären 9

I slutet av 2020 färdigställdes om- och påbyggnadsprojektet av Skären 9 där 2 våningsplan och totalt ca 3 100 kvm har tillkommit.

Kockarna som förändrade mat-sverige

Kockarna Leif Mannerström och Crister Svantesson introducerade det franska köket till mat-sverige när de öppnade restaurang Johanna. Nu pågår en...