Ny rapport från REDI.city

REDI.city är ett initiativ tillsammans med andra aktörer i fastighetsbranschen för att skapa en gemensam förståelse kring digitalisering, infrastruktur och standarder i fastigheter för att underlätta produkt och tjänsteutveckling. Nu har en ny rapport om energi och laddning publicerats,

Hufvudstaden medverkar tillsammans med elva av de största aktörerna i fastighetsbranschen i initiativet - REDI.city - Real Estate Digitalization Initiative. Ett initiativ som syftar till att göra Sveriges fastigheter redo för framtidens uppkopplade stad. Tillsammans driver vi utvecklingen framåt och skapar ökad förståelse och klarhet kring digitalisering av fastigheter.

Nu släpps ännu en rapport “The evolution of Energy Infrastructure in Buildings”, som tar upp hur vår förmåga att både minska och sprida energiförbrukning i våra fastigheter, vilket är en kritisk framgångsfaktor i den globala satsningen att nå Net Zero.

 Läs hela rapporten “The evolution of Energy Infrastructure in Buildings” här.

Bakom REDI.city står Hufvudstaden tillsammans med Fastighetsägarna, AMF Fastigheter AB, Fabege, Vasakronan, Sveriges Allmännytta, Akademiska Hus, Castellum, Stronghold Invest, Bostads AB Mimer och Epicenter Stockholm.

Sedan tidigare har två rapporter om IoT samt 5G publicerats. Läs mer här: www.redi.city

Mer från Kunskap & inspiration

Startskott för uppbyggnaden av Vildmannen 7

Nu har det första steget tagits för att återuppföra det unika huset i korsningen Biblioteksgatan och Jakobsbergsgatan efter den tragiska branden. E...

Goda grannar bidrar till Bibliotekstans gemyt

Advice har suttit på adressen sedan 1997, medan Osborne Clarke är nya i fastigheten på Norrlandsgatan 16, i Stockholm. Och där den förstnämnda har...

Originalporten sätts på plats

Nu går vi in i slutfasen av återuppbyggnaden av Vildmannen 7. Originalporten till fastigheten har monterats och är en viktig milstolpe för projektet.