Ett grönare kontorsliv på Cecil Coworking

Att gemensamt dela på allt från mötesrum, kontorsplatser, städtjänster, kaffemaskiner och skrivare innebär hushållande med resurser. Men det finns fler saker som gör just coworking hos Cecil till ett bra val.

På Cecil finns det flera medlemskök där det är enkelt att källsortera och återvinna avfall.

– I källaren finns ett avfallsrum där du vidare kan sortera ditt avfall. Här sorterar vi avfall med andra bolag i huset för att samordna hanteringen och hämtning av avfallsfraktioner, säger Mahlin Gruséus, operations manager på Cecil Coworking.

Effektiv energi

Cecil Coworking ligger i en av Hufvudstadens mest energieffektiva byggnader Skären 9 på Norrlandsgatan i Bibliotekstan. När byggnaden byggdes om för ca 3 år sedan investerade vi i ny, modern teknik för att optimera energianvändningen. Genom nya fönster, nytt ventilation-, värme-, och kylsystem med smart styrning och effektiv belysning har energianvändningen kunnat minska med cirka 30 procent, och all el som förbrukas är 100 procent förnybar.

– På byggnadens tak finns det solceller som producerar el till fastigheten. Här finns också ny teknologi som möjliggör att lagra el- och vidhålla effektanvändningen i fastigheten.

Miljömärkt städning

Ett effektivt sätt för att minska utsläpp av miljögifter och avfallsalstring är att anpassa städmetoden efter yta och material, och att i största möjliga mån välja miljömärkta produkter.

– På Cecil Coworking ställer vi krav på våra leverantörer och säkerställer att de tillhandahåller rätt produkter och samarbetar i vårt miljöarbete.

Hållbart och närproducerat

Cecil Coworkings ambition är att all mat och dryck ska vara hållbart producerat och transporterat. I första hand försöker man köpa mat och dryck av så lokala producenter som möjligt.

– Vi arbetar ständigt med att minimera vårt avfall och gör exempelvis matlådor på det som blir över, vilket vi ser är mycket uppskattat.

Gröna ytor ökar välbefinnandet

Gröna miljöer är viktiga för oss människor och vårt välbefinnande. Cecil Coworkings innergård står öppen för alla hyresgäster. Tillsammans med företaget Bee Urban, som är specialister på att skapa urbana landskap som stimulera biologisk mångfald i staden, har vi på Cecil Coworking skapat en grön oas där människor, djur och växter trivs.

– På fastighetens tak finns även en äng anlagd som gynnar pollinatörerna i staden, men som också har en viss vattenbuffrande effekt. Vid exempelvis kraftiga skyfall kan den hjälpa till att fördröja att dagvattnet hamnar i avloppsystemen.

Cecil Coworking - Hufvudstadens coworking som drivs i egen regi. 

Cecil Coworking är vårt mest flexibla kontors-koncept som kompletterar våra nyckefärdiga REDO-kontor och det traditionella egna kontoret. Hos Cecil erbjuder vi fullt utrustade kontorsplatser och kontorsrum med hög servicenivå, frukost och lunchservering i en unik design med inspiration från boutiqehotellen.

Läs mer om Cecil på cecilcoworking.se

Mer från Kunskap & inspiration

Folksams integrerade kontor – fullt av hållbara lösningar

Centralt på Östra Hamngatan i Göteborg, i före detta försäkringskassans lokaler, har nu Folksam flyttat in. Redan i planeringsstadiet fanns en tydl...

Hemma hos Foyen

Advokatbyrån Foyen är nyinflyttade i Hufvudstadens lokaler på Regeringsgatan 38 i Stockholm. I samband med flytten har de valt att ta fram ett helt...

Sköna uterum för arbetsdagen

Passa på att njuta av sommaren även när semestern är slut. Vid Norrmalmstorg har vi inrett två av våra innergårdar – perfekt för de hyresgäster som...