Återuppbyggnad av fastighet på Biblioteksgatan

Röjningsarbetet påbörjat i brandhärjad fastighet.

Det tidskrävande och noggranna arbetet med att röja bland rasmassorna inne i den brandhärjade fastigheten på Biblioteksgatan har påbörjats. Se de unika bilderna bakom fasaden!