Hufvudstaden har branschens nöjdaste kontorshyresgäster

Branschens nöjdaste kontorshyresgäster finns hos Hufvudstaden. Med den högsta poängen sedan Fastighetsbarometern startades 1997 placerade sig Hufvudstaden återigen på en första plats i årets undersökning.Fastighetsbarometern är branschens Nöjd...

Branschens nöjdaste kontorshyresgäster finns hos Hufvudstaden. Med den högsta poängen sedan Fastighetsbarometern startades 1997 placerade sig Hufvudstaden återigen på en första plats i årets undersökning.

Fastighetsbarometern är branschens Nöjd Kund-undersökning. Hufvudstaden uppnådde ett resultat om 84 (+6) på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen var oförändrat 73. Störst påverkan på hyresgästernas nöjdhet har fastighetsägarens service, felanmälan och image. I år hade Hufvudstaden högst värde på läge, service, felanmälan, lokalen och inomhusklimatet. 

- Vi gläds åt resultatet som är ett bevis på att vi jobbar rätt. Särskilt stolta är vi över det höga betyget på vår service. Det känns extra bra eftersom vårt företag firar 100 år nästa år och alltid har månat om att ge våra kunder bästa service, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.

Service och kundbemötande är viktiga fundament i bolagets affärsidé. Hufvudstaden arbetar kontinuerligt med att öka servicenivån och utveckla kundbemötandet för att hjälpa våra kunder att bli än mer framgångsrika i våra fastigheter.

- För Hufvudstaden är kvalitet och långsiktiga kundrelationer några av våra viktigaste grundstenar. Undersökningen är viktig för att vi ska kunna utvecklas och bli en ännu bättre hyresvärd som stödjer våra kunders verksamhet, säger Ivo Stopner, VD Hufvudstaden.


Stockholm 21 oktober 2014

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör


Fakta
: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI.
Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.
 
För mer information vänligen kontakta:
Louise Kihlberg, Marknadschef, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00
Bo Wikare, vice VD, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00

Pressmeddelande NKI 2014