Hållbar stadsutveckling i Stockholm city

Hufvudstaden genomför just nu en påbyggnad centralt invid Norrmalmstorg i Stockholm. Hela fastigheten Skären 9 i Bibliotekstan genomgår en omfattande renovering för en hållbar framtid – och får också två helt nya våningsplan.

Efter år av planering är nu arbetet igång med att rusta upp och bygga ut fastigheten. Projektet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet och byggs med kvalitet som håller länge. Samma hållbarhetstanke finns på taket där regnvatten tas om hand via ett biotop-tak. Installation av solceller och BREEAM certifiering pågår för att byggnaden ska få så låg energiåtgång som möjligt. Grundläggningen pålas och ventilationen flyttas ner i källaren för att kunna nyttja de övre planen till kontorsytor. Det innebär bland annat högre takhöjd, nya ytskikt och byte av fönster, ventilation, el och belysning.

– Jag tror att det här huset kommer bli fantastiskt att vistas i framöver – med luftiga, härliga och ljusa kontorslokaler i bästa läge och utsikt över Norrmalmstorg, berättar Frida Wijkström, affärsutvecklare på Hufvudstaden.

Tillsammans med vår hyresgäst

Under slutet av 2018 och början av 2019 har den nuvarande hyresgästen advokatfirman Vinge flyttat ut ur Skären och in i provisoriska lokaler. Men de flyttar snart tillbaka – till fina nyrenoverade lokaler.

– Det som verkligen utmärker arbetet med att renovera fastigheten och bygga på två våningar är inte bara att det är en utmaning att genomföra den typen av projekt i city. Det är framförallt att vi gör det tillsammans med en hyresgäst som suttit länge hos oss, advokatfirman Vinge. Vinge har suttit i fastigheten sedan 1984 och vi strävar efter långsiktiga samarbeten med våra hyresgäster.

Moderna kontor mitt i centrala Stockholm

General Architects är arkitekterna bakom den nya utformningen och redan nu har byggnadsställningar rests, bygghiss installerats och etableringsytor skapats. Här kommer stundtals 200 personer att arbeta med moderniseringen. Under 2019 ska det mesta av arbetet med fastigheten handla om skalet, det vill säga det nya taket, nya fönster och fasaden. Under 2020 försvinner byggnadsställningen och mer fokus läggs på det invändiga arbetet. 2021 förväntas projektet vara klart för inflyttning.

– Fastigheten som vi redan har, med sitt enastående läge, är något som vi ser potentialen i att förädla, säger Frida. Genom att bygga på höjden får vi större ytor, vilket ger fler människor chansen att vistas i de här miljöerna.

 

Läs mer om vårt pågående projekt i Skären 9.