Swedfund har hittat hem på Drottninggatan

Swedfunds uppdrag med att bekämpa fattigdom genom att investera i hållbara företag ställer höga krav på en flexibel kontorslokal – nu har de hittat hem i Stockholm city med närhet till allt.

Tidigare satt Swedfund i en lokal som var alldeles för stor och sökte därför ett kontor där de kunde utnyttja ytan bättre och ha människan i fokus. Det nya kontoret är ljust och luftigt och på väggarna hänger glastavlor med bilder från portföljbolagen. Inredning och materialval skapar en miljö som är jordnära, varm och inbjudande.

– Vi flyttade in här för fyra år sedan och trivs otroligt bra, berättar Ann-Caroline Andersson administration- och kontorschef. Lokalen har gett oss den gemenskap och flexibilitet som vi eftersträvar. Här finns en distinktion mellan den interna och den externa delen – något vi saknade tidigare. I mitten har vi en stor yta för lunch, månadsmöten och så vidare där alla kan samlas. Läget är också otroligt viktigt för oss eftersom våra medarbetare reser mycket. Numera är vi stolta över lokalen och det känns enkelt och roligt att ta emot våra besökare.

Större gemenskap i öppna landskap

I samband med flytten gick Swedfund över från egna rum till öppet kontorslandskap. I början var det en omställning, men nu bidrar det till en starkare gemenskap.

– I den gamla lokalen kunde det gå dagar innan vi interagerade, nu är det mer naturligt att ses. Vi har också tysta rum där kollegorna kan gå undan så att vi tillgodoser allas behov av lugn och ro.

Hållbarhet – en nyckelfråga

Swedfund ställer stora krav på sina portföljbolag vad gäller hållbarhet och behöver själva vara en förebild.

– Hufvudstadens gröna hyresavtal förenklar verkligen vårt hållbarhetsarbete. Det är ett helhetstänk i alla dimensioner som till exempel att vi serverar ekologiskt och hållbart på kontoret, använder städartiklar som är miljövänliga och har källsortering med färre transporter.

Samarbete och bra dialog

– Hufvudstaden som hyresvärd är lyhörda och uppmärksamma för våra behov, berättar Ann-Caroline. Det är korta svarstider och de följer alltid upp och ser till att vi är nöjda. En tät dialog med löpande avstämningar gör att vi ständigt kan utveckla vårt hållbarhetsarbete.

Swedfund är svenska statens utvecklingsfinansiär som ägs av Näringsdepartementet och finansieras av Utrikesdepartementet. Swedfund har en viktig roll i genomförandet av Agenda 2030 genom att finansiera och utveckla hållbara företag i utvecklingsländer. Målet är stabila samhällen och minskad fattigdom. Finansieringen sker genom aktier, lån och fonder med en affärsmodell som bygger på tre ben – samhällsutveckling, hållbarhet och finansiell bärkraft.

Mer från Kunskap & inspiration

Hemma hos Cavendo

I Bibliotekstan i centrala Stockholm på Mäster Samuelsgatan 1 hittar du investmentbolaget Cavendo. Vi har pratat med Tove Ringmar, Office manager.

Fördelar med att jobba centralt

Ett kontor ovanför Femman i Nordstan erbjuder både stadens puls och valmöjligheten till lugn och ro i den stillsamma gröna innergården. Så beskrive...

Hemma hos Panagora

Hufvudstadens hyresgäst, e-handelsbolaget Panagora sitter i ljusa och moderna kontorslokaler på Norrlandsgatan 31. Mitt i centrala Stockholm.