Miljöcertifierade byggnader

Miljöbyggnad är en miljöcertifiering som säkrar att vi bygger och utvecklar för en bra miljö både ute och inne.

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Genom Miljöbyggnad får vi en oberoende granskning av att byggnaden uppfyller krav inom energi, inomhusmiljö och material.

Miljöcertifieringarna utfärdas av Sveriges största organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council.

Miljöbyggnad mäter sexton olika värden som sedan granskas av oberoende tredje part innan certifieringen är klar.

I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget brons, silver eller guld, där brons motsvarar dagens lagkrav och existerande rekommendationer.

Läs mer om miljöbyggnad hos Sweden Green Building Council.

Våra miljöcertifierade byggnader

Fastigheten Oxhuvudet uppnår nivån silver, vilket för en fastighet från 30-talet är
att anse som ett mycket bra resultat. Övriga fastigheter som är certifierade är
Orgelpipan och Hästhuvudet.

Vi har sedan tidigare miljöcertifierat Packarhuset och Femmanhuset enligt EU-
märkningen GreenBuilding. Ett GreenBuilding certifikat innebär att byggnaden
minskat sin energianvändning med minst 25 procent.

Läs mer om GreenBuilding hos Sweden Green Building Council.

Karl-Johan Wall

Hållbarhetschef

08-762 90 36

Skicka e-post