Hufvudstaden genomför förändringar i koncernledningen

Hufvudstaden befinner sig i en intensiv utvecklingsfas med stora pågående och planerade projekt samtidigt som rådande pandemi ställer krav på ökad lyhördhet och anpassningsförmåga. För att ytterligare stärka ledarskapet och satsningen på affärsutveckling görs följande förändringar i koncernledningen per den 1 oktober 2020.

Bo Wikare utses till ny Chef Affärsområde NK, tillika vd för AB Nordiska Kompaniet. Han kvarstår som vice vd i Hufvudstaden och ingår fortsatt i koncernledningen. Bo var tidigare Chef Affärsutveckling, en roll som Mattias Nygårds tar över vilket innebär att även han tar plats i koncernledningen. Vidare utser styrelsen Anders Nygren, Chef Affärsområde Stockholm, till vice vd i Hufvudstaden.

De tre chefer som nu tar sig an nya roller i koncernledningen har alla lång erfarenhet från ledande befattningar i fastighets- och retailbranschen. De har alla gemensamt att de varit många år på Hufvudstaden och i tider av förändring känner jag mig mycket trygg med att få jobba tillsammans med en så erfaren och kompetent koncernledning. Vi fortsätter att utveckla våra verksamheter och har nyligen lanserat e-handel för NK och öppnar vår första egna coworking-anläggning om ett par månader. Det är bara två av alla projekt vi har på gång i Stockholm och Göteborg”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör, Hufvudstaden.

I samband med att Bo Wikare tillträder som vd för AB Nordiska Kompaniet lämnar tidigare vd Henrik Andreasson bolaget.

Jag vill rikta ett stort tack till Henrik Andreasson för ett värdefullt arbete som vd för AB Nordiska Kompaniet. Jag önskar honom ett varmt lycka till när han nu lämnar Hufvudstaden”, säger Ivo Stopner, verkställande direktör, Hufvudstaden.


Stockholm den 1 oktober 2020

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Ivo Stopner
Verkställande direktör

Anna Gustafsson, tf pressansvarig, anna.gustafsson@hufvudstaden.se telefon 070-710 74 12.

Bilaga

Kort om de tre chefer som fått nya roller i Hufvudstadens koncernledning.

Bo Wikare är vice vd och kommer närmast från rollen som Chef Affärsutveckling på Hufvudstaden. Mellan oktober 2019 och juni 2020 var han under vd Ivo Stopners sjukfrånvaro tf vd för Hufvudstaden och mellan oktober 2017 och juli 2018 var han tf vd för AB Nordiska Kompaniet. Bo Wikare har varit anställd i företaget i 26 år.

Mattias Nygårds arbetar idag med affärsutvecklingsfrågor på Hufvudstaden och har haft olika ledande befattningar på företaget i
13 år bland annat som Varuhuschef NK Stockholm och som Chef Affärsområde NK och vd för AB Nordiska Kompaniet.

Anders Nygren har varit anställd i Hufvudstaden i 14 år och innehaft flera ledande befattningar inom koncernen, bland annat som Chef Fastighetsutveckling. Anders Nygren är idag Chef Affärsområde Stockholm och ingår sedan 2006 i koncernledningen.
 

Pressmeddelanden Hufvudstaden genomför förändringar i koncernledningen