Ki Hummelgren lämnar Hufvudstaden

Ki Hummelgren, HR Chef och medlem av koncernledningen i Hufvudstaden sedan 2008, kommer att lämna företaget för att påbörja en tjänst som HR Chef på försäkringsbolaget Sirius International. Ki Hummelgren har sex månaders uppsägningstid och processen...

Ki Hummelgren, HR Chef och medlem av koncernledningen i Hufvudstaden sedan 2008, kommer att lämna företaget för att påbörja en tjänst som HR Chef på försäkringsbolaget Sirius International. Ki Hummelgren har sex månaders uppsägningstid och processen att rekrytera en efterträdare har inletts.

”Ki Hummelgren har under flera år på ett förtjänstfullt sätt bidragit till Hufvudstadens positiva utveckling och jag önskar henne lycka till framöver" säger Ivo Stopner, verkställande direktör i Hufvudstaden.

Stockholm den 24 januari 2017

HUFVUDSTADEN AB (publ)


 

Ivo Stopner
Verkställande direktör

 

Frågor besvaras av:
Ivo Stopner, Verkställande direktör och Ki Hummelgren, HR Chef, 
telefon 08-762 90 00.

Pressmeddelande Ki Hummelgren lämnar Hufvudstaden.pdf