Unionen väljer Hufvudstaden i Göteborg

Unionen har valt Hufvudstaden som ny hyresvärd och flyttar till sina nyrenoverade lokaler i Femmanhuset i Göteborg januari 2016.Lokalerna är på ca 1400 kvm och är placerade mitt i de centrala delarna av Göteborg med mycket stor tillgänglighet för både...

Unionen har valt Hufvudstaden som ny hyresvärd och flyttar till sina nyrenoverade lokaler i Femmanhuset i Göteborg januari 2016.

Lokalerna är på ca 1400 kvm och är placerade mitt i de centrala delarna av Göteborg med mycket stor tillgänglighet för både kollektivtrafik och bil. Lokalerna är kundanpassade och inrymmer förutom aktivitetsbaserade kontor även ytor för utbildning och förhandling.

”Vi är mycket nöjda att kunna erbjuda Unionen bra kontorslokaler i absoluta bästa läge och uppskattar förtroendet att långsiktigt förvalta dem under en lång hyresperiod”, säger Daniel Massot, Chef Affärsområde Göteborg.

Stockholm den 23 april 2015

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Release