Hufvudstadens årsstämma 2008

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 1 april 2008 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 4 april...

Hufvudstaden höll idag årsstämma i Vinterträdgården, Grand Hotel i Stockholm. Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning om 1,75 kronor per aktie. Avstämningsdag är tisdagen den 1 april 2008 och beräknad utbetalningsdag fredagen den 4 april 2008.

Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Lundberg, Claes Boustedt, Bengt Braun, Peter Egardt, Louise Lindh, Hans Mertzig, Sten Peter-son, Anna-Greta Sjöberg och Ivo Stopner.

Fredrik Lundberg omvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslöt vidare att arvode skall utgå till styrelsen med 1 575 000 kronor, varav till styrelseordföranden 350 000 kronor och 175 000 vardera till övriga styrelseledamöter, dock ej verkställande direktören.

Stämman beslöt vidare i enlighet med styrelsens förslag att ge styrelsen förnyat bemyndigande att förvärva och överlåta egna aktier i bolaget. För närvarande innehar bolaget 2,4 procent av samtliga utgivna aktier.


Stockholm den 27 mars 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Ivo Stopner


Frågor besvaras av:
Fredrik Lundberg, Styrelsens ordförande, telefon 08-463 06 00
Ivo Stopner, Verkställande direktör, telefon 08-762 90 00.