Hufvudstadens årsredovisning 2007 finns nu på hemsidan www.hufvudstaden.se

Hufvudstadens årsredovisning 2007 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt version kommer att distribueras till aktieägarna från den 7 mars.Stockholm den 4 mars 2008HUFVUDSTADEN AB (publ)Information är sådan som Hufvudstaden skall offentliggöra enligt...

Hufvudstadens årsredovisning 2007 finns nu att läsa på hemsidan. Tryckt version kommer att distribueras till aktieägarna från den 7 mars.


Stockholm den 4 mars 2008

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Information är sådan som Hufvudstaden skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information, kontakta Magnus Jacobson, chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.