Återbruk och innovation – så arbetar vi med hållbara kontor

För många hyresgäster är hållbarhetsfrågan central i valet av kontorslokaler. På Hufvudstaden har vi infört flera initiativ för att möta de höga kraven – som exempelvis en bemannad miljöstation för hyresgästerna i Femman i centrala Göteborg.

I samband med upprustningen av sitt egna kontor i Göteborg, blev Hufvudstaden belönat som årets uppstickare av Business Region Göteborg AB. När kontoret skulle ges nytt liv användes nästan uteslutande återbrukade produkter. Priset speglar Hufvudstadens vision om att satsa på hållbara lösningar för sina fastigheter och att skapa kontor som utmanar attityder och beteenden.

Ökad efterfrågan på hållbarhetsinformation

I fastigheten Femman, och i Hufvudstadens samtliga fastigheter, arbetar man med miljöcertifieringar för att underlätta för hyresgästernas att nå sina egna miljömål. Anki Håkansson är förvaltningschef på Hufvudstaden i Göteborg, hon berättar att fler och fler hyresgäster efterfrågar hållbarhetsinformation.

– Det ska vara lätt för våra hyresgäster att få hållbarhetsinformation från oss. Man vill ha fler avrapporteringar och för många räcker det inte med en gång per år. Att bistå med information och statistik är en viktig faktor i vår verksamhet och vi ser ett stort engagemang i frågan hos våra kunder, säger Anki Håkansson.

Strävan efter att möta höga krav är samtidigt något som stimulerar till att hitta innovativa och skräddarsydda lösningar som tillgodoser hyresgästernas behov. Att kunna vara rådgivande mot hyresgästerna är en viktig förutsättning i miljöarbetet.

– Vi arbetar naturligtvis med att hitta optimala lösningar på för exempelvis energieffektivisering och avfallshantering. Det är utmanande men samtidigt rätt väg att gå. När det kommer till vårt eget kontor arbetar vi exempelvis mycket med återbruk, säger Anki.

Underlättad återvinning

I Femman finns sedan länge en bemannad miljöstation som kan användas av alla hyresgäster. Här kan det mesta lämnas för återvinning vilket skapar en förutsättning för de som arbetar i huset att enkelt återvinna allt från frityrolja från restauranger till ljuskällor och småelektronik från kontoren.

– Vi är jätteglada att kunna erbjuda en miljöstation där man kan få hjälp att återvinna, Femman är en stor fastighet där våra kunder har olika behov. I uppföljningsmöten med hyresgästerna får vi till oss att den här möjligheten väldigt uppskattad.

Fortlöpande hållbarhetsarbete

För att göra fastigheterna så hållbara som möjligt behövs kontinuerliga insatser. Förutsättningarna mellan hyresgäster skiljer sig. Därför är det viktigt att ha en ständig dialog med hyresgästerna berättar Anki.

– I vårt arbetssätt så lägger vi ju alltid underhållsplaner för våra fastigheter för att veta vad som behöver åtgärdas och bytas. Då undersöker vi vilka åtgärder som ger mest effekt, det kan handla om byte av en kylmaskin som kan ge stor förändring om vi byter ut den ett år tidigare. Just nu förbereder vi för att installera solceller på taket av byggnaden, det är en åtgärd av många, säger Anki.

Mer från Kunskap & inspiration

Långsiktigt tänkande med hållbarhet i fokus

Hufvudstaden utvecklar för framtiden och ett långsiktigt hållbarhetsarbete genomsyrar organisationens vardagliga arbete och mål. Återbrukskonsulten...

Bergvärme mitt i city

I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan investeras nu i en ny, hållbar energilösning. Här installeras bergvärme, något som höjer fastighetens standard...

Ny teknik i Skären

Under de senaste åren har bristen på effekt och elförsörjning blivit alltmer påtaglig. Genom att använda ny teknik har vi hittat lösningar för att...