Utvecklingsprojekt på varuhusets nedre plan

I NK-varuhuset i Göteborg har ett omfattande utvecklingsprojekt med grundförstärkning och stomarbeten genomgåtts. Framtidens NK Göteborg har tagit form.

Nya smaker med restaurangen Swedish Taste


Klassiska valv skapar rymd

Nordiska Kompaniet i Göteborg upptar ett helt kvarter och består av flera byggnader. Dels ett par äldre stenhus och dels nybyggnationer från 60- och 90-talet. 

De stora arbetena i projektet medförde att varuhusets kommersiella ytor på nedre plan byggdes om och fick jämnare golvytor och högre i tak. Planlösningen förändrades med ökad tillgänglighet och förbättrade kundflöden såväl inom nedre plan som med gatuplanet. De kulturhistoriska valven från 1700-talet, där Brasserie Ferdinand tidigare låg, har restaureras och lyfts fram.

Ombyggnationen innefattade även ett grundförstärkningsprojekt i syfte att stärka hela huset och skapa förutsättningar för eventuell påbyggnad i framtiden.

Utvecklingsprojektet startade hösten 2017 och stod klart i slutet av 2018.

Ombyggnationen möjliggjorde nya ytor för NK Glas, Porslin och Kök och restaurangen Swedish Taste.  

Fastighetens historia

Nordiska Kompaniet upptar ett helt kvarter. Till en början låg här Göteborgs första varuhus, med ursprung i en bosättningsbutik från 1864. Butiken utvecklades sedan till det anrika varuhuset Ferdinand Lundquist & Co som köptes av NK Göteborg 1967.

Ta del av fastighetens spännande historia här.

Kartvy