Ett tak för den biologiska mångfalden

Genom att anlägga solceller och äng på ett tak i Stockholms city skapas en innerstadsmiljö som genererar elektricitet och värnar om våra humlor, bin och fjärilar. Ett viktigt steg i Hufvudstadens hållbarhetsarbete.

I januari 2019 påbörjades arbetet med att bygga två nya våningar på fastigheten Skären 9 i korsningen Smålandsgatan Norrlandsgatan. Som en del i det viktiga arbetet med att göra fastigheten än mer hållbar anläggs just nu solceller på taket. Vi bad också Bee Urban om råd, ett företag som erbjuder levande miljötjänster i stadsmiljö, och de tyckte att vi skulle anlägga en äng.

En äng är lämplig för den biologiska mångfalden och gynnar pollinatörerna. Ängen har en stor bredd av inhemska arter som klarar olika väderleksförhållanden, blommar över hela säsongen, och är både vacker att titta på och ett bra miljöval, förklarar Frida Wijkström, Affärsutvecklare på Skären 9.

En äng på taket

Hufvudstaden strävar hela tiden efter att skapa gröna ytor i innerstaden när tillfälle ges. En möjlig yta för detta är just fastigheternas tak, som det på Skären. En äng på taket har flera miljömässiga fördelar. Den ger efterlängtad mat åt vildbin, humlor och vissa fjärilar. Men ängen är också vattenhållande tack vare stenullsskivan som finns under jordtäcket. Skivan kan hålla 35 liter regnvatten per kvadratmeter vilket fungerar som ett vattenmagasin för ängen. Dessutom fördröjer ängen dagvattnet från att hamna i avloppssystemen runt fastigheten vilket minskar riskerna för översvämning vid kraftiga skyfall.

Vi såg en chans att förbättra miljön för insekterna. Dessutom filtrerar ängen regnvattnet och stora delar av dagvattnet tas om hand i fastigheten vilket är miljövänligt och gynnsamt för växterna som inte behöver bevattnas manuellt.

Blommor för vilda pollinerare

I april 2020 anlades ängen på taket. Därefter planterades pluggar med blommor in i ängen för att ytterligare stötta stadens fauna – bland annat mandelblom, blåklockor, fibblor och gullviva som framförallt vildbin är extra förtjusta i. Vår hyresgäst högst upp i fastigheten kommer att kunna se ängen från sin stora samlingssal.

Det är vår skyldighet att i varje projekt ta miljöaspekterna i beaktan för att skapa en hållbar framtid. Vi känner att vi har ett ansvar för att stärka den biologiska mångfalden och bidra till en grönare innerstad, säger Frida.

 

Solcellerna som har installerats på Skärens tak kommer att ha en kapacitet att generera energi som ungefär motsvarar årsförbrukningen för tre normalvillor.

Mer från Kunskap & inspiration

Takterrass och natursten när Kvarteret Johanna får nytt liv

Förvandlingen av Kvarteret Johanna i Fredstan kommer att utveckla livet i, på och mellan husen. — Drömmen vore att restaurang Johanna återuppstår p...

Återbruk i Kvarteret Johanna

För att minska vårt klimatavtryck är återbruk och återvinning en naturlig del i våra projekt. I Kvarteret Johanna har bland annat dörrar, mattor oc...

Kontorsväxter – mycket mer än prydnad

Visste du att cirka 90 procent av det vatten som ges till en växt avdunstar? Det är en av anledningarna till att det är så bra att ha växter på...