Vildmannen 7

Kort om fastigheten

Namn: Vildmannen 7
Adress: Biblioteksgatan 9, Jakobsbergsgatan 6
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Kulturhistoria möter samtid

Längs Biblioteksgatans eleganta fasader tornar en borg upp sig vid korsningen med Jakobsbergsgatan. Fastigheten Vildmannen 7 utmärker sig med sin ovanliga fasad, helt i roslagssandsten, med detaljer inspirerade av medeltida arkitektur. En medeltidsborg med modern historia.

Fastigheten uppfördes mellan åren 1895-1897 och köptes av Hufvudstaden 1918. I november 2017 utbröt en brand som var nära att helt utradera detta kulturhistoriskt intressanta hus. Fasaden i roslagssandstenen stod dock pall och kunde lyckligtvis räddas för framtiden. Invändigt har en ny byggnad uppförts som invigdes sommaren 2023. Här finns idag moderna, ljusa, flexibla kontors- och butikslokaler och några företagslägenheter.

01.HS Vildmannen Pressbilder HR foto Erik G Svensson.jpg  HS Vildmannen pressbilder trapp HR foto Maria Cruseman-2.jpg  HS Vildmannen pressbilder trapp HR foto Maria Cruseman-2.jpg  

Arkitektur som gjort avtryck genom århundraden

Två arkitekter delade på uppgiften att gestalta den ursprungliga Vildmannen 7, Erik Josephson (1864-1929)  formgav det yttre medan Gottfrid Karlsson var ansvarig för det inre. Erik Josephson tog inspiration från samtida engelsk arkitektur där det under sent 1800-tal gjordes nytolkningar av den nationalromantiska Tudor-stilen. Nationalromantiken syns tydligt i rundbågefrisen under den översta våningen och i fialerna, de spetsiga spiror som accentuerar fastighetens hörntorn. Huset dekorerades med blomsterornamentik och fåglar. Biblioteksgatans ekport smyckades med reliefer som föreställer olika hantverksyrken. Dessa utfördes av den framstående skulptören Christian Eriksson (1858-1935).

Genom åren genomgick Vildmannen 7 en rad ombyggnationer. De mest omfattande skedde under åren 1935–1941. Bottenvåningens skyltfönster byggdes om genom ingjutning av betong och utflyttning av fönster. Arkitekt för fasadändringen var Cyrillus Johansson. Invändigt byggdes det kontor mot Biblioteksgatan medan kvarvarande bostäder mot Jakobsbergsgatan renoverades.

Efter branden 2017 fick Stadion Arkitekter  i uppdrag att rita den nya byggnaden som skulle uppföras innanför den sparade fasaden. Nybyggnationen gav möjlighet till effektiva planlösningar och införandet av flera hållbara system som bergvärme och solceller. Större ytor har tillförts lägenheter och kontor samtidigt som innergården fått en ny struktur och mer ljus tack vare en borttagen vägg mot grannfastigheten. Hela byggnaden får ett fint ljusinsläpp via gårdens stora glaspartier och franska balkonger.

Biblioteksgatans pampiga entrémotiv och den vackra ekporten har bevarats. På insidan har entrén fått en ny spektakulär spiraltrappa, vackert belyst via ett takfönster.

Historiska hyresgäster

Vildmannen 7 innehöll under de första decennierna flera mycket exklusiva lägenheter och byggmästaren C. G. Ohlsson valde att själv flytta in i en paradvåning på 800 kvadratmeter och nio rum. Salongen var placerad i hörntornet med god sikt ut över gatorna nedanför. I våningen, som också innehöll nio kakelugnar, fanns dubbla herrum mot Biblioteksgatan, fem rum i fil mot Jakobsbergsgatan och två jungfrukammare.  

År 1905 öppnade matvarubutiken Svenska Hem på Jakobsbergsgatan 6 på initiativ av kvinnosakspionjären Anna Wittlock. Butiken drevs som en kooperation med bara kvinnliga anställda och medlemmar. Butiken fick snabbt fyra efterföljare och över 3 000 medlemmar, bland andra framstående personer som Selma Lagerlöf, Harriet Bosse och Ellen Key.

Även den klassiska skivbutiken Pet Sounds har varit verksam i Vildmannen 7 där de hade sin första butik. Köerna ringlade sig långa på Jakobsbergsgatan när det var dags för skivsignering med artister som Ulf Lundell under 1980-talet.

Bibliotekstan

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltning och malmfogde. Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer.

Om fastigheten

Fastigheten Vildmannen 7 uppfördes mellan 1895-1897. Två arkitekter delade på uppgiften att gestalta huset, Erik Josephson formgav det yttre medan Gottfrid Karlsson var ansvarig för det inre. I november 2017 utbröt en omfattande brand i fastigheten som gjorde att hela innanmätet blev förstört, men glädjande nog kunde stenfasaden räddas. En ny byggnad uppfördes på insidan av fasaden efter Stadion Arkitekters ritningar och stod klar sommaren 2023. Hufvudstaden har ägt och förvaltat fastigheten sedan 1918.

Kommunikationer

Det finns mycket goda kommunikationer i området, med en kort promenad till Östermalmstorgs T-banestation och ett flertal bussar i området. Garage finns efter tillgång i intilliggande fastigheter. Hufvudstaden äger även det centralt belägna parkeringshuset NK parkering på Regeringsgatan.

Närområdet

Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum för mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Service

Hos Hufvudstaden förvaltar och utvecklar vi våra fastigheter själva. Vi har en unik kunskap om våra hus och kan planera långsiktigt för att erbjuda moderna och effektiva lösningar med hög kvalitet. Vi utvecklar och anpassar efter kundernas behov, ständigt med omtanke om miljön och en hållbar stadsutveckling. Vi har alltid gångavstånd till våra hyresgäster och tar emot felanmälan dygnet runt.

Övrig information

Största kontorshyresgäst i Vildmannen 7 är idag Cirio Advokatbyrå och bland butikerna i fastigheten finns bland andra Chanel Beauty, APC och ATP Atelier.