Hufvudstaden har fastighetsbranschens nöjdaste kunder

Branschens mest nöjda kontorshyresgäster finns hos Hufvudstaden. Återigen placerar sig Hufvudstaden på en första plats i kategorin storbolag i Fastighetsbarometern som varje år tar pulsen på kontorshyresgästerna.
NKI_svart_2019_LN.jpg

Med kunden i fokus är Fastighetsbarometerns årliga Nöjd Kund-undersökning en viktig måttstock. Hufvudstaden har i år placerat sig främst i kategorin Large Cap med ett resultat om 84 på en 100-gradig skala medan genomsnittet för branschen var 75. Hufvudstaden hade högst värde på läge, kontaktperson, felanmälan, information och image.  

– Vi ser vår placering i undersökningen som ett bevis på en sund och stark företagskultur och ett arbetssätt som präglas av ett stort engagemang för kunden. Att kunden står i fokus är och har alltid varit vårt framgångsrecept, därför är det oerhört glädjande att vi återigen placerat oss främst bland storbolagen, säger Bo Wikare, tf VD Hufvudstaden. 

Kvalitet och långsiktiga kundrelationer är viktiga hörnstenar i bolagets affärsidé. Hufvudstaden arbetar ständigt med att öka servicenivån och utveckla kund-bemötandet för att bidra till att göra våra kunder än mer framgångsrika i våra fastigheter.

 Vi är alla mycket stolta över resultatet och ser det som ett kvitto på att vi arbetar rätt i vår strävan att ständigt utvecklas och förstå våra kunders behov, säger Bo Wikare, tf VD Hufvudstaden.

Stockholm 17 oktober 2019

HUFVUDSTADEN AB (publ)


Bo Wikare
Tf Verkställande direktör

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI Group.

Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

För mer information vänligen kontakta:
Louise Kihlberg, Marknadschef, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00
Anders Nygren, Chef affärsområde Stockholm, Hufvudstaden, tel 08-762 90 00


Hufvudstaden
äger fastigheter och hyr ut kontors- och butikslokaler i centrala Stockholm och centrala Göteborg. Fastighetsbeståndet omfattar ett 30-tal fastigheter med en uthyrningsbar yta om ca 385 000 kvm. Marknadsvärdet för fastighetsbeståndet uppgår till ca 46 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 130 personer. www.hufvudstaden.se

Pressmeddelande NKI 2019