Hufvudstaden vinner NKI för femte året i rad

Hufvudstaden befäster sin förstaplacering på storbolagslistan i Fastighetsbarometerns årliga kundundersökning för kontor. Toppnoteringen från föregående år behålls med ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 86.

 ”Jag vill framföra ett stort tack till våra kunder som via sitt deltagande i undersökningen hjälper oss att löpande utveckla och förbättra vår verksamhet. Hufvudstaden prioriterar att ha egen personal inom förvaltningen och undersökningsresultatet visar tydligt att det har en positiv inverkan på kundnöjdheten”, säger Anders Nygren, VD Hufvudstaden.

Fastighetsbarometerns årliga kundundersökning är en viktig måttstock för branschen och ger goda insikter gällande områden att utveckla och förbättra. I år toppas undersökningens storbolagslista återigen av Hufvudstaden som når ett NKI på 86, samma resultat som föregående år. Genomsnittet för branschen var 77 på en 100-gradig skala. Hufvudstaden hade högst värde på kontaktperson, läge, felanmälan, och information samtidigt som hela 95% av de tillfrågade uppger att de skulle rekommendera Hufvudstaden som fastighetsvärd.

”Vi är oerhört stolta över att vi behåller vårt indexvärde på 86 från föregående år. Det är resultatet av ett långsiktigt gemensamt arbete inom hela organisationen där alla medarbetare har en viktig roll att fylla. Vårt mål är att bidra till att göra kunderna mer framgångsrika i våra fastigheter”, säger Lars Orrvik, servicechef Hufvudstaden.

 

Stockholm den 13 oktober 2022

HUFVUDSTADEN AB (publ)

Anders Nygren

Verkställande direktör

 

Fakta: Bakom Fastighetsbarometern står Fastighetsägarna Sverige och konsultföretaget CFI Group. Mer information om Fastighetsbarometern finns på www.cfigroup.se.

 

Frågor hanteras av: Anna Gustafsson, tf pressansvarig, Hufvudstaden, anna.gustafsson@hufvudstaden.se, telefon 070-710 74 12.

NKI pressmeddelande 221013