Innovation frodas i det oväntade mötet

När Hufvudstaden valde att förändra sitt kontor togs organisationskonsulten Thomas Nathorst-Böös in som en hjälpande hand i inledningen av projektet. Hör Thomas tankar om vad som ger en attraktiv arbetsplats och hur ett aktivitetsbaserat kontor skapar innovation.

Thomas Nathorst BösNär ett företag bygger om sitt kontor eller flyttar till nya lokaler finns det många faktorer att ta hänsyn till. Framförallt ska kontoret stötta verksamheten och hjälpa företaget att utvecklas in i framtiden. Det menar arkitekten och organisationskonsulten Thomas Nathorst-Böös som stöttade Hufvudstaden när de planerade sitt nya kontor.

– För mig handlar valet av kontor om hur kundens framtida uppdrag ser ut och vilka strategier som finns. Hur ser en bra dag på jobbet ut om fem år? Vilket ledarskap och vilka rutiner finns? Sen går jag in på hur den tekniska och virtuella arbetsplatsen samverkar med den fysiska arbetsplatsen. Till sist brukar jag vilja prata om miljömässig, social och mänsklig hållbarhet, säger Thomas.

Ett kontor är aldrig en isolerad plats. En arbetsplats är en tjänst där medarbetarna levererar tillsammans i en fysisk miljö, menar Thomas.

– Hufvudstadens behov gjorde att valet föll på ett flexibelt kontor som stöttar ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Ett sådant kontor skapar rörelse och i rörelsen finns det oväntade mötet. Ordet Serendipity beskriver detta allra bäst och handlar om innovation i den oväntade upptäckten. Riggar man kontoret så att människor stöter på varandra så är det en enorm framgångsfaktor som många företag tycker är viktig.

Thomas hjälpte Hufvudstaden att hitta rätt riktning i projektet inledningsvis. Sedan tog han ett kliv åt sidan och lät arkitekterna hos Tham Videgård och Hufvudstaden skapa den fysiska miljön. Resultatet blev otroligt bra menar Thomas.

– Jag tycker att kontoret är enastående och med ett tydligt tema. De har skapat en plats med en stark integritet och framtidens arkitektur. Precis som huset i övrigt blir det ett lugn i mötet mellan människor. De har arbetat med massiva material och arkitekturen kommer att kunna möta olika människor och verksamheter över tid. Kontoret andas verkligen tidlös kvalitet och med en så här attraktiv arbetsplats kan man rekrytera talanger, annars klarar man sig inte över tid, avslutar han.

 

Ett aktivitetsbaserat kontor…

  1. …skapar en kultur och mentalitet. Man har bestämt sig för att inte alla medarbetare är lika utan har olika förutsättningar, arbetsuppgifter och arbetsroller.
  2. …skapar rum för olika aktiviteter. Vill du vara innovativ så kan du vara det i ett rum som bjuder in till visualisering och kreativitet. Arbetsplatsen blir ett verktyg som funkar bättre för sitt ändamål.
  3. …ger stor flexibilitet. Det som är en tyst zon ena veckan är en samtalszon nästa vecka. Det gör det också enklare att skala upp och ned verksamheten.

 

Mer från Kunskap & inspiration

Genuint hantverk lyfter Birger Jarlsgatan 15

För oss är det viktigt att bevara fastigheterna, samtidigt som vi moderniserar för framtiden.

Bli en vinnare på sopsortering

Hållbarhet genomsyrar hela Hufvudstadens verksamhet. Som ett led i detta har vi investerat i välordnade soprum i våra fastigheter för att underlätt...

Uppskattad konst bevaras på fastigheten Oxhuvudet 18

Relieferna på fastigheten Oxhuvudet 18, Sveavägen 32 - 38 i Stockholm city, har en spännande historia. Just nu pågår ett gediget arbete för att...