Det har varit väldigt inspirerande att jobba här

Med staden som kontext och huset som inspiration tog arkitektduon Tham Videgård fram ett vinnande koncept för Hufvudstaden nya kontor. Resultatet blev en modern arbetsplats med flexibla och hållbara lösningar för framtiden.

Tham VidegprdFlytten föregicks av ett omfattande researcharbete och en noggrann studie av vad medarbetarna ville ha. Det fanns även ett tydlig ambition att skapa en flexibel miljö som enkelt kan förändras i takt med både företagets och omvärldens utveckling.

– Utifrån de här önskemålen tog vi fram ett förslag på ett aktivitetsbaserat kontor med varierade miljöer, från aktiva och rörliga till en helt tyst zon. Den gröna växtväggen går som en skiljelinje mellan de olika delarna, berättar Martin Videgård.

Men växtväggen fungerar inte bara som en rumsavskiljare. Innanför väggen ryms konferensrum, mindre samtalsrum, förråd och kopiering.

– Att förena effektiva och funktionella lösningar med arkitektoniskt tydliga rum är något vi strävar efter i alla projekt, säger Bolle Tham.

 

Funktionell design och naturliga material

Ett annat exempel på funktionell arkitektur är den välvda raden av ekskåp som skiljer loungen och köket från arbetsplatserna. Skåpen är precis som de flesta möbler och övrig inredning specialritad för projektet. På golvet ligger akustiskt dämpande mattor vilket skapar lugn i det stora och öppna kontoret. En naturlig färgskala, hållbara och äkta material som trä och sten är genomgående.

– Vi utgår alltid från den specifika platsen och ser hur arkitekturen samspelar med omgivningen. Den här byggnaden och fastigheterna i kvarteret är mycket välbyggda och har därför åldrats med värdighet. Vi tyckte det var självklart att arbeta vidare med samma gedigna material, de är enkla att underhålla och bevara, säger Bolle. 

 

Ny armatur för känsla av dagsljus

Fastigheten som uppfördes 1960 är ritad av Hans Asplund, känd för att skapa mycket genomarbetade byggnader ner in minsta detalj.

– Det har varit väldigt inspirerande att jobba här och viktigt att arbeta vidare i Hans Asplunds anda. En stor fördel är att det här våningsplanet i princip är ett enda stort rum. En utmaning var att skapa en känsla av dagsljus i hela lokalen. Vi löste det genom att ta fram en helt ny basarmatur, i samarbete med Ateljé Lyktan, som integrerades i de diagonala takstommarna som är karaktäristiska för fastigheten. Det ger en känsla av att dagsljuset leds in från fönstren i hela lokalen, säger Martin.

Den diagonala armaturen ger även en flexibilitet som gör det enkelt att möblera om och skapa nya arbetsplatser, med bibehållen kvalitet på ljuset.

 

Hållbara lösningar för förändringar

Kontorets utformning innebär även att det enkelt ska kunna anpassas efter nya behov.

– Arkitekturen ska möjliggöra förändringar, inte sätta begränsningar. Det ska vara enkelt att möblera om och skapa nya mötesplatser om det behövs. Det finns en hållbarhet i hela den här grundstrukturen som varit viktig för både oss och Hufvudstaden. Det här kontoret ska på ett enkelt sätt kunna förändras i takt med att företaget utvecklas, avslutar Martin.

Mer från Kunskap & inspiration

Bergvärme mitt i city

I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan investeras nu i en ny, hållbar energilösning. Här installeras bergvärme, något som höjer fastighetens standard...

Få ut det bästa av det aktivitetsbaserade kontoret

I samband med vår kontorsombyggnad tog vi hjälp av iManagement för att se till att vi behåller vårt uppskattade och värdeskapande arbetssätt när vi...

Långsiktigt tänkande med hållbarhet i fokus

Hufvudstaden utvecklar för framtiden och ett långsiktigt hållbarhetsarbete genomsyrar organisationens vardagliga arbete och mål. Återbrukskonsulten...