Rännilen 18

Kort om fastigheten

Namn: Rännilen 18
Adress: Birger Jarlsgatan 7, Smålandsgatan 8
Område: Bibliotekstan/Norrmalmstorg


Stockholms första riktiga kontorshus och galleria

På Birger Jarlsgatan 7-9 ligger både Stockholms första galleria och första kontorsbyggnad. Hörnhuset byggdes på 1880-talet för att vara ett kontorshus, vilket var mycket ovanligt för tiden. Idag är fastigheten helt nyrenoverad och erbjuder såväl ljusa kontor som närhet till shopping och restauranger i Birger Jarlspassagen och Bibliotekstan.

Samtidigt som Birger Jarlsgatan drogs fram till Nybroplan stod det klart att fastigheterna runt den nya gatan skulle bli något extra. År 1887 stod hörnhuset i korsningen med Smålandsgatan färdigt. Huset byggdes redan från början som ett kontorshus vilket var mycket ovanligt för tiden. Kontoren förlades mot gatorna medan en korridor band dem samman mot gården. Endast den översta våningen inreddes för bostäder. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1963.

Strindberg ställde ut

Fastigheten tillägnades Stockholms grundare och gavs namnet Birger Jarls bazar. En elva meter hög staty av honom sattes upp på hörnpartiets gavel. Under statyn fanns en medaljong med S:t Eriks ansikte. Fasaden var rikt dekorerad med ornamentik som för tanken till den belgiska senrenässansen. Arkitekt var Ernst Hægglund (1851-1927), som också bland annat ritat Cirkus och ett stort antal skolbyggnader i Stockholm. I fastigheten fanns ursprungligen, förutom kontor, också konstateljéer och en salong. I lokalerna hade August Strindberg 1892 sin enda separatutställning i Stockholm av sitt impressionistiska måleri. Utställningen sägs ha mötts av svidande kritik. Huset byggdes om invändigt 1909 för att inhysa Patentverket. Monumentaliteten minskades vid en renovering 1950 då fasaden förenklades, tornen togs bort och statyn avlägsnades. 

Inspiration från Paris

Birger Jarlspassagen byggdes mellan 1894 och 1897. Inspirationen till passagen kom från kontinentala förebilder i Paris och Berlin. Arkitekter var Ludvig Petersen (1853-1931) och Ture Stenberg (1863-1917). Petersen hade besökt Chicagoutställningen 1893 och var starkt påverkad av den amerikanske arkitekten H. H. Richardsons rundbågestil. Med fasader i Roslags-sandsten skapade de en svensk tolkning. Interiören till passagen, som i huvudsak är intakt, skapades med träpaneler, glastak och mörka ribbor. Passagen fylldes snabbt med högklassiga klädesaffärer och moderna verksamheter. Till exempel fanns ett cylindriskt tittskåp som spände över fyra meter i diameter, där stereoskopiska bilder visades. En av de förtjusta stockholmarna var Strindberg som i sin pjäs ”Stora landsvägen” ägnar Birger Jarlspassagen en hel akt.

Passagen fortsatte att ligga i framkant. 1966 öppnade klädesbutiken Gul&Blå med en stor succé som följd. Få var de unga stockholmare som inte besökt butiken för att köpa jeans. Efter detta har Birger Jarlspassagen återkommit som en mer klassisk modedestination. En stor renovering genomfördes 2004 och de boutiquer som idag finns i stadens första galleria knyter väl an till den elegans som fanns här vid förra sekelskiftet.

Grundförstärkt för att hålla

Under senare år har man grundförstärkt fastigheten. Alla hus i Bibliotekstan är byggda på mark som består av ett lager av lera och vilar därför på pålar som går ned till fast grund. I Gamla Stan kan man se exempel på hus som lutar väldigt mycket och det beror på att de står på porös mark och sjunker nedåt med tiden. I denna grundförstärkning pålade man om husen med moderna stålpelare. Grundförstärkningsarbetet var omfattande och pågick länge men var nödvändigt för att undvika skador på husen. Vi vill försäkra oss om att de ska kunna stå stabilt långt in i framtiden – i vart fall i 100 år till.

En ny stadsdel: BIBLIOTEKSTAN

Området kring nuvarande Biblioteksgatan hörde på 1600-talet till ”Norre Förstaden” som under en period var en fristående stad med egen förvaltnings och malmfogde. Med tiden ansågs det ineffektivt med ett tudelat Stockholm och den fristående staden återgick snart till att vara en del av Stockholm (dåvarande Gamla Stan) igen.

Under senare hälften av 1800-talet tredubblades Stockholms befolkning. Merparten av dagens kvarter byggdes under denna tid och centrum försköts norrut från nuvarande Gamla Stan till Norrmalm. Från att ha varit en glest befolkad förstad blev området kring Biblioteksgatan det kommersiella stråk som idag tillhör den absoluta kärnan av Stockholm.

1885 skedde en stor namnrevision av Stockholms gator och Norrmalmsgatan döptes om till Biblioteksgatan efter det nybyggda Kungliga Biblioteket i Humlegården. Gatan förlängdes även till sin nuvarande sträckning mellan Humlegården och Norrmalmstorg. Detta kan ses som det första steget i förvandlingen där en oansenlig gränd blev en fashionabel affärsgata.

Idag har området kring Biblioteksgatan utvecklats till Bibliotekstan – Stockholms självklara centrum när det gäller mode, smycken och accessoarer tillsammans med restauranger och caféer. Här finns butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Moderna kontor

Hufvudstaden har förvaltat hörnhusets arv som tidigt kontorshus sedan man förvärvade fastigheten i början på sextiotalet. Här har bland annat den välkända investmentbanken Alfred Berg, idag ABN Ambro, suttit i närmare 20 år. De flyttade 2007 i samband med en genomgripande renovering som öppnade upp och moderniserade kontoren.

Om fastigheten

Fastigheten Rännilen 18 som kallas hörnhuset, eller Birger Jarls Bazar, byggdes 1884-1887 och sägs vara Stockholms första riktiga kontorsfastighet.

Kommunikationer

Mycket goda kommunikationer. Absolut närhet till Östermalmstorgs och Hötorgets T-banestation samt diverse busslinje. Hufvudstaden har garage i fastigheten och även i intilliggande fastigheter. Vi äger även parkeringshuset NK parkering på Regeringsgatan 47-55.er.

Närområdet

Här ligger butiker med de mest prestigefyllda internationella modevarumärkena och det bästa inom svenskt mode sida vid sida med de mest framträdande företagen inom bank och finans samt de mest kända advokat- och juristbyråerna.

Service

Som hyresgäst hos Hufvudstaden får du en hög servicenivå, och det kan vi ge genom ett nära, engagerat och personligt samarbete. Vi finns alltid på gångavstånd från våra hyresgäster och tar emot ärenden dygnet runt.

Övrig information

Hörnhuset, även kallat Birger Jarls Bazar byggdes 1884-1887 och sägs vara Stockholms första riktiga kontorsfastighet. Arkitekten hette Ernst Haegglund. Fastigheten Rännilen 18 har genom åren genomgått förändringar, men har mycket av originalmaterialet har bevarats. I fastigheten ligger även Birger Jarlspassagen med flera butiker. Här låg även Gul & Blå tidigare. Hufvudstaden köpte fastigheten 1963.