Orgelpipan 7

Kort om fastigheten

Namn: Orgelpipan 7
Adress: Klarabergsgatan 56-64, Vasagatan 24-26, Mäster Samuelsgatan 65-73, K
Område: City/CBD, Klarabergsgatan


Stockholms centralaste läge

Mitt i mötet mellan Centralstationen och T-centralen, i skärningspunkten av Vasagatan och Klarabergsgatan ligger fasigheten Orgelpipan 7. Med sin sobra fasad i brun konststen ger huset ett monumentalt intryck där det i hela sin längd sträcker sig över kvarteret.  De dubbla affärsvåningarna i souterräng tar upp nivåskillnaden mot Centralplan och skapar attraktiva lokaler också under Klarabergsviadukten. Byggnaden vilar på det stora Continentalgaraget med plats för 435 parkerade bilar. Fastighetens historia är till stora delar historien om det nya moderna City. 

Granne med t-centralen

Mellan åren 1961 och 1964 byggdes huset med Olle Engkvist (1889-1969) som byggherre. Byggarbetet var mycket komplicerat eftersom det utfördes vägg i vägg med den nya huvudstationen för tunnelbanan som stått färdig 1957. Anläggandet av garaget, med tre parkeringsvåningar och ytterligare två källarplan där under, krävde en rejäl utschaktning med mycket stor precision. Längst ner i fastigheten byggdes egna oljecisterner och ett reservkraftrum för att säkra fastighetens värme och elförsörjning. Samtidigt breddades den tidigare mycket smala Klarabergsgatan till dagens bredd och bron över Vasagatan byggdes.

Vintergrön takterass

Orgelpipan 7 och det intilliggande Åhlénshuset gavs en tydlig relation till varandra genom sina liggande volymer och fasadfärger. Fasaden består av chamotte, som är en keramisk konststen. Fönsterbröstningarna i rött glas lättar upp fasadens tyngd och ger huset sin individualitet. Mot Mäster Samuelsgatan finns en takterrass med planterade träd och vintergröna växter. Terrassen ansluter till den aktuella tidens ideal om visuell grönska. Tanken är att de kontorsarbetande ska kunna njuta av trädgården från sitt arbetsrum, snarare än att fysiskt besöka planteringen.

Industriarkitektens skapelse

Arkitekt var Anders Berg (1916-2008). Förutom att ha ritat Orgelpipan 7 har Berg framförallt verkat som industriarkitekt med stora anläggningar för bl.a. Pripps Bryggerier, Kodak laboratorier och Saab Scania. Bergs arkitektkontor har kontinuerligt medverkat i de förändringar som skett av byggnaden. Bl.a. har flera restauranger och snabbmatsställen tillkommit i byggnaden. 1984 slog den numera avsomnade hamburgerrestaurangen Clock upp portarna mot Klarabergsgatan, och vid nittiotalets början öppnade konkurrenten McDonald’s under viadukten.

Centralare än någonsin

Kvarteret fick sitt centrala läge 1871 då centralstationen öppnade. Före detta hade området legat i stadsdelens utkant. Den nya stationen skapade en ny mittpunkt i Stockholm kopplad till resande och pendling. Ett av de företag som vi den tiden skaffade ett stort kontorshus där Orgelpipan 7 idag ligger var järnvägsbolaget Stockholm-Wästerås-Bergslagen (SWB). Fram till 1944 ägde de den viktiga nordvästgående järnvägen och ansvarade för både persontransporter och frakt av viktiga råvaror som skog och stål. Idag ligger Orgelpipan 7 centralare än någonsin. Sedan SWB:s dagar har både tunnelbanan och Arlanda Express tillkommit, och snart öppnar även citybanan för trafik. Ingen annan plats i Stockholm är mer mitt i prick. Fastigheten har varit i Hufvudstadens ägo sedan 1979.

Om fastigheten

Fastigheten Orgelpipan 7 är byggd 1964 och köptes av Hufvudstaden 1979.

Kommunikationer

T-Centralen med alla tänkbara kommunikationer ligger i direkt anslutning till fastigheten. Hufvudstaden har garage i fastigheten och även i intilliggande fastigheter. Vi äger även parkeringshuset NK parkering på Regeringsgatan 47-55.

Närområdet

Klarabergsgatan ligger inte bara mitt i city, den går igenom Stockholms absoluta kommunikationsknutpunkt. Tunnelbanans alla linjer nås på flera ställen runtom Klarabergsgatan och Vasagatan och från våra kontorslokaler har man inte många meter till Centralen och Cityterminalen. Det gör att man bara har 20 minuter till Arlanda och 20 minuter till Bromma. Som sig bör när det gäller ett kommunikationscentrum finns här några av huvudstadens främsta hotell som Radisson Blu och ett stort utbud av restauranger.

Service

Som hyresgäst hos Hufvudstaden får du en hög servicenivå, och det kan vi ge genom ett nära, engagerat och personligt samarbete. Vi finns alltid på gångavstånd från våra hyresgäster och tar emot ärenden dygnet runt.

Miljöcertifierad fastighet

Fastigheten Orgelpipan 7 är certifierad enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad.

Övrig information

Fastigheten Orgelpipan 7 är byggd 1964 och ansvarig arkitekt var Anders Berg Arkitektkontor. Redan på 60-talet var platsen en knutpunkt för kommunikationer i Stockholm. Men tittar man tillbaka mot mitten av 1800-talet var det här bokstavligt talat ett område i bakvattnet, en fattig stadsdel vid stranden till Klara sjö. I och med att Stockholms centralstation invigdes här 1871 blev det med ens ett centrum för stadens kommunikationer. När tunnelbanan byggdes på 1950-talet fick den sin stora knutpunkt just här.