I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan investeras nu i en ny, hållbar energilösning. Här installeras bergvärme, något som höjer fastighetens standard och skapar en mer hållbar energilösning för framtiden. Men att borra i en källarlokal mitt i Stockholms city ställer stora krav på tekniken.

Kåkenhusen 39 byggdes av Hufvudstaden redan 1924-32 och Kåkenhusen 38 införskaffades 2011. Tidigare har fastigheterna köpt det mesta av sin energi separat, främst via fjärrvärme, men genom att bygga en ny, gemensam energicentral istället för två separata kommer fastigheternas värme- och kylsystem nu att kopplas ihop. I samband med detta tittade man på om det gick att hitta en mer hållbar lösning för att förse huset med värme och kyla. Trots det centrala läget, föll valet på bergvärme – för minsta möjliga miljöpåverkan.

Ett unikt projekt

– Det är ett unikt projekt, berättar Niklas Engvall, projektutvecklare på Hufvudstaden. Dels för att fastigheten som ska få bergvärme ligger mitt i city med trångt om utrymme, men också för att vi ska borra den i en befintlig källare med 240 cm i takhöjd. I vanliga fall används en stor maskin med tryckluft som är cirka sex meter hög, men här är det lågt i tak och vi arbetar dessutom i en fastighet där kontoren är bemannade som vanligt. Det ställer stora krav på tekniken och vår leverantör Wessman Drilling Solution AB har hjälpt oss att ta fram en lösning för just det här projektet.

7,5 kilometer borrhål

Borrningarna är redan igång. 21 stycken hål, eller energibrunnar som det också kallas, om vardera 350 meter kommer att borras ner i marken. Varje hål tar cirka 2–3 dagar att göra.

– Vi har införskaffat en borrigg som är elektrisk och gör att vi kan borra inomhus i källarutrymmet, berättar Åke Andersson på Wessman Drilling Solution AB. Den använder befintlig teknik, men går på el istället för diesel och istället för tryckluft har vi använt oss av vattentryck. Det håller ner ljudnivån, är säkrare på många sätt och även bättre arbetsmiljömässigt.

De flesta nybyggen utanför city har idag bergvärme för att kunna miljöklassas och förhoppningen är att Kåkenhusen ska kunna hålla samma höga standard. Arbetet med att framtidssäkra husen med bergvärme planeras var klart i slutet av juni och kommer resultera i en mer hållbar energilösning för hyresgästerna.

Mer från Kunskap & inspiration

”Attraktivt läge med närhet till det mesta.”

I en av våra fastigheter i centrala Stockholm finns tretton37 – ett kunskapsbaserat företag som har lyckats skapa både en populär samlingsplats och...

Renässanspalatset på Drottninggatan

Bakom portarna till Svärdfisken 2 på Drottninggatan 82 gömmer sig ett magnifikt trapphus i nyrenässansstil.

Bli en vinnare på sopsortering

Hållbarhet genomsyrar hela Hufvudstadens verksamhet. Som ett led i detta har vi investerat i välordnade soprum i våra fastigheter för att underlätt...