David Müller, Teknisk förvaltare

David Müller har sedan början av 90-talet sett till att NK-fastigheten i Stockholm håller den standard som förväntas av ett varuhus i världsklass. Det som motiverar honom är att han kontinuerligt utvecklas på Hufvudstaden och att han hela tiden får ta sig an nya utmaningar.

”Mitt jobb är att se till så att våra hus håller världsklass”

David Müller har sedan början av 90-talet sett till att NK-fastigheten i Stockholm håller den standard som förväntas av ett varuhus i världsklass. Det som motiverar honom är att han kontinuerligt utvecklas på Hufvudstaden och att han hela tiden får ta sig an nya utmaningar.

David har sina rötter i södra Chile dit han alltid åker vid sin semesterledighet under vinterhalvåret för att hälsa på familjen. Innan han kom till Sverige studerade han industri- och verkstadsmekanik i cirka fem år.

– Jag fick lära mig yrket genom att praktisera på Chilenska fiskebåtar i åtta månader och även inom pappersindustrin. Sedan 1984 har jag bott och arbetat i Sverige.

Anställdes som drifttekniker av NK i början av 90-talet

Det började med att David anställdes som drifttekniker av NK-förvaltning i början av 90-talet. Han avancerade sedan och arbetade som förman under två år innan Hufvudstaden köpte upp NK-fastigheten 1998.

"Det är lätt att prata med varandra och vi har bra sammanhållning."

Då återgick han till att vara drifttekniker på NK då arbetslaget blev mindre. Sedan 2009 arbetar David som Teknisk förvaltare på Hufvudstaden. 
– Det bästa med jobbet är variationen och de ständiga utmaningarna, menar David.

Idag ansvarig för drift av NK-fastigheten

Arbetet innebär att han är ansvarig för drift av NK-fastigheten och har till uppgift att se till att allt fungerar som det ska, inte minst vid 10-tiden då varuhuset öppnar. En viktig del i hans arbete sker därför på morgonkvisten. Då går han sin vanliga runda för att säkerställa att nödvändiga och beställda reparationer är utförda.

Motivationen ligger i ständig utveckling

David driver ständigt olika projekt och i skrivande stund har han exempelvis ansvar för ett rulltrappsbyte i NK-huset. Det som motiverar honom i arbetet är att Hufvudstaden ger honom möjlighet till ständig utveckling. Han har bland annat gått ett flertal kurser via Hufvudstaden för att driva projekt.

"David har bland annat gått ett flertal kurser via Hufvudstaden för att driva projekt."

Ytterligare en betydande motivator är den goda kommunikationen på Hufvudstaden. David tycker att det är viktigt att man hälsar och har tid att tala med varandra i korridorerna.

– Eftersom organisationen inte är så stor känner jag de flesta som arbetar här. Det är lätt att prata med varandra och vi har bra sammanhållning, avslutar David.