Lågt klimatavtryck i fokus när Equator flyttade in

Arkitektbyrån Equator tog sig an sin senaste kontorsflytt med målet att skapa ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Genom återanvändning, smarta materiallösningar och ett stort mått av kreativitet har de verkligen lyckats.

Equator är en medveten arkitektbyrå som tänker hållbart i alla led och inte slösar med naturresurser när de ritar och planerar nya fastigheter. När de själva flyttade från Kungsgatan till fastigheten Järnplåten på Sveavägen valde de att försöka skapa ett så litet CO2-avtryck som möjligt.

– Hållbarhet är en viktig faktor för Equator och det var självklart att tänka hållbart även när vi själva skulle byta kontor. Vi valde därför en kort flytt, från Kungsgatan till Sveavägen, och att flytta in i en befintlig fastighet. Genom att flytta till en befintlig fastighet blir avtrycket bara tio procent så stort som vid en flytt till en nybyggd fastighet, förklarar Jana Becker, arkitekt och partner på byrån.

Att behålla kontorets planlösning en viktig faktor

Det finns ett antal faktorer som Jana Becker och hennes kollegor på Equator har tagit hänsyn till för att minimera miljöpåverkan vid flytten. Den kanske viktigaste är att behålla så mycket som möjligt av planlösningen.

– Genom att behålla planlösningen slipper vi till exempel rivning och stora mängder byggavfall som kommer med rivningen. Dessutom behöver vi inte dra några nya installationer.

Underlättar för nästa hyresgäst

Återanvändning av både möbler och ytskikt har också varit viktigt. Dessutom har Equator byggt och inrett för att säkerställa att nästa hyresgäst får så låg avfallshantering som möjligt.

– Genom att till exempel skruva upp paneler på väggarna istället för att limma dem så behöver inte hyresgästen som kommer efter oss riva hela väggen om de vill byta ytskikt. Vi har platsgjutit diskbänken i miljövänlig cement och överlimmat diskhon för att möjliggöra en flytt av pentryt och bänkskivan utan att bryta sönder skivan.

I viljan att behålla så mycket som möjligt i den nya lokalen har gamla glaspartier och dörrar flyttats till nya platser. De allra flesta av möblerna i en den nya lokalen fanns även i den gamla. Till och med ett kylskåp fick följa med i flytten. Det som inte fick följa med har sålts vidare.

Nära samarbete med fastighetsägaren

För att få ner koldioxidavtrycket behövs planering och nära samarbete med fastighetsägare. Dessutom behöver man samarbeta med en byggentreprenör som förstår värdet av ett hållbart förhållningssätt och även kan räkna på sitt koldioxidavtryck.

– Det första vi gjorde var att skapa en återbruksinventering. För oss på Equator har det varit viktigt att det nya kontoret känns Equator. Det tycker jag att vi åstadkommit med små medel. Vi har en härlig verkstadskänsla i lokalen med ett tydligt designkoncept och utan att vi behövt riva eller köpa nytt.

Hufvudstaden har varit tillmötesgående genom hela processen menar Jana Becker.

– Hufvudstaden har varit väldigt förstående och lösningsorienterade vad gäller lokalombyggnaden. Vi fick göra det i egen regi och välja en byggentreprenör som gav oss bra lösningar kopplade till CO2-påverkan och pris. Hufvudstaden gav oss också tillgång till ett förråd där vi kunde lagra möbler och andra varor som skulle användas på det nya kontoret. Hufvudstaden bygger alltid med väldigt hög kvalitet och det är en viktig faktor för oss, att saker håller och kan användas länge.

På Equator har flytten gått smidigt och avtryck på miljön har varit minimalt. 5,35 kg per kvadratmeter för att vara exakt.

– Det är roligt att vi gjort detta tillsammans och för en bra sak. Eftersom vi på Equator är väldigt medvetna om hållbarhet när vi arkitektritar så känns det bra att kunna leva som vi lär, avslutar Jana Becker.

 

Några faktorer som minimerar koldioxidavtrycket vid en flytt:

  1. Flytta till en befintlig fastighet istället för en nybyggd.
  2. Behåll så mycket som möjligt av planlösningen.
  3. Återanvänd så mycket som möjligt av ytskikt och möbler.
  4. Försök att hitta nya användningsområden för material som ni vill slänga.
  5. Inventera vad som kan återbrukas redan innan flytten. 

 

Mer från Kunskap & inspiration

Folksams integrerade kontor – fullt av hållbara lösningar

Centralt på Östra Hamngatan i Göteborg, i före detta försäkringskassans lokaler, har nu Folksam flyttat in. Redan i planeringsstadiet fanns en tydl...

Återbruk i Kvarteret Johanna

För att minska vårt klimatavtryck är återbruk och återvinning en naturlig del i våra projekt. I Kvarteret Johanna har bland annat dörrar, mattor oc...

I den här kontorslokalen fick vi allt vi behövde och lite till

När Finance Recruitment letade nya lokaler i Stockholm city hade de specifika önskemål som passade just deras mötestäta verksamhet. Carl-Christian...