Kontorsarbete utomhus?

Minskat stillasittande, dagsljus, ökad fysisk aktivitet och en ännu mer flexibel arbetsdag. Utekontor spås bli nästa stora trend. Vi har pratat med forskaren Susanna Toivanen som har tittat närmare på detta.

Smartphones, wifi och laptops gör det möjligt för oss att jobba överallt. Vi blir mer och mer rörliga och gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Behövs kontor överhuvudtaget?

– Absolut! Människan är en social varelse och vi behöver träffas. Däremot förändras kontoren och vilka behov vi har. En trend som ökar just nu är utomhuskontor, säger Susanna Toivanen som är professor i sociologi och arbetslivsforskare vid Mälardalens högskola och Stockholms universitet.

Susanna har tillsammans sina kollegor forskat på arbetsplatser och arbetssätt under många år, bland annat har de sedan 2010 följt utvecklingen av aktivitetsbaserade kontor. Nu tittar de närmare på hur utomhusmiljöer kan inkluderas i aktivitetsbaserade arbetsplatser för att erbjuda medarbetarna ytterligare alternativ och hälsofrämjande miljöer. Som ett led i detta driver de forskningsprojekt StickUT i Malmö.  

– Vårt mål med det här projektet är att bidra med kunskap till ett hållbart och innovativt arbetsliv genom att ifrågasätta rådande normer kring hur en arbetsplats ska se ut. Det gör vi genom att studera olika sätt att arbeta utomhus i urbana miljöer i närheten av det vanliga kontoret.

Hon berättar vidare att forskningen kring utekontor fortfarande befinner sig i sin linda och det går ännu inte att säga vilka effekter det kan ha på vår hälsa och prestation.

–  Men annan forskning har visat att det är positivt för människor att vistas utomhus under sin arbetsdag. Vi vet till exempel att det är bra för immunförsvaret att vara i naturen. Vi vet också att det är bra att röra på sig regelbundet. Att ta med sig kontorsarbetet ut innebär med andra ord ökad variation, minskat stillasittande, ökat dagsljusintag och ökad fysisk aktivitet. Allt detta sammantaget kan leda till bättre hälsa och ökat välbefinnande.

Susanna tipsar om att det med ganska enkla medel går att skapa bra miljöer som främjar utearbete.

Många fastigheter har balkonger, innergårdar eller takterrasser. Här går det att skapa trevliga miljöer för både arbete och återhämtning. Det behöver inte kosta speciellt mycket men ger mycket tillbaka i form av välbefinnande för medarbetarna. Men det är viktigt att skapa riktlinjer kring utearbete och uppmuntra detta. Medarbetarna ska inte få dåligt samvete för att de sitter ute och jobbar i solen. Det är också bra att ha möten utomhus. Då händer det dessutom något med dynamiken i gruppen vilket kan vara jättebra för kreativiteten. 

Fler tips finns på susannatoivanen.com

Mer från Kunskap & inspiration

Återbruk i Kvarteret Johanna

För att minska vårt klimatavtryck är återbruk och återvinning en naturlig del i våra projekt. I Kvarteret Johanna har bland annat dörrar, mattor oc...

Bli en vinnare på sopsortering

Hållbarhet genomsyrar hela Hufvudstadens verksamhet. Som ett led i detta har vi investerat i välordnade soprum i våra fastigheter för att underlätt...

Kontorsväxter – mycket mer än prydnad

Visste du att cirka 90 procent av det vatten som ges till en växt avdunstar? Det är en av anledningarna till att det är så bra att ha växter på...