Bli en vinnare på sopsortering

Hållbarhet genomsyrar hela Hufvudstadens verksamhet. Som ett led i detta har vi investerat i välordnade soprum i våra fastigheter för att underlätta för våra hyresgäster att sortera sitt avfall på rätt sätt.

Generellt sett ger arbetsplatser upphov till närmare tre gånger så mycket hushållsavfall som privata hushåll gör.

– Jag tror att en anledning till det är att man inte känner lika stort ansvar på sin arbetsplats som hemma. Har man däremot som Hufvudstaden skapat rätt förutsättningar för källsortering har man kommit en bra bit på väg. Om alla verksamheter gjorde det tror jag att skillnaden mellan verksamhet och privat skulle var betydligt mindre, säger Clara Lönnqvist på Logistikbolaget som ansvarar för soprummen i flertalet av Hufvudstadens fastigheter i Stockholm city.

Välordnade och rena soprum främjar sortering

Vi befinner oss i ett av Hufvudstadens soprum i Bibliotekstan. Längs väggarna står sorteringskärl för papper, hård- och mjukplast, batteri, glödlampor, glas, wellpapp och brännbart. I fastigheten finns flera butiker som får mycket leveranser i kartonger. För att underlätta för dem finns även en balpress för att komprimera kartongerna.

– Det är väldigt viktigt att soprummet är lättillgängligt för de som ska nyttja det och men även för dem som ska hämta avfallet. Det ska vara snyggt och prydligt, med tydliga skyltar och information om sortering. Det är också en fördel att, som här, att ha kärlen för hushållsavfall i ett utrymme och kärl för sortering i ett annat. Då blir det enklare att göra rätt. Slutligen är det viktigt att soprummet är välstädat och rent, det ska inte vara ett problem att sortera för att det luktar illa och är smutsigt.

Återvinningsrum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batteriåtervinning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så skapas engagemang på kontoret

Kommunikation och enkelhet är A och O för att få med sig medarbetarna. Det måste finnas smarta behållare och tydliga skyltar.

– Ett tips är att sätta upp interna miljömål och tydligt kommunicera att ”så här gör vi på vårt kontor för att minska avfallet”. Bjud gärna in en expert som berättar om vad det innebär och vilka effekter det har på miljön. Det leder förhoppningsvis till att man hjälps åt och påminner varandra. Sen ska man inte underskatta tävlingar, det kan verkligen få igång engagemanget hos medarbetarna. Har företaget till exempel flera avdelningar så kan dessa tävla mot varandra i att vara bäst på att sortera.

Återvinningsrum

 

Spara energi och naturresurser

Även om kontoren idag blir allt mer digitaliserade genererar de mycket papper. Papper är enkelt att sortera och återvinna. Faktum är att 1 000 kilo återvunnet papper motsvarar 14 fullvuxna träd. Även plast är enkelt och mycket viktigt att sortera.

– Ett kilo plast kräver två kilo olja och tillverkningen bidrar till stora mängder koldioxidutsläpp. Genom att återvinna ett kilo plast får du tillbaka drygt ett och ett halvt kilo av oljan samtidigt som koldioxidutsläpp minskar med två kilo.

Glas kan återvinnas i princip hur många gånger som helst utan att kvaliteten försämras. Av de cirka 200 000 ton förpackningsglas som kommer ut på svenska marknaden återvinns omkring 90 procent. Detta leder till minskade koldioxidutsläpp och att vi sparar både energi och naturresurser.

När det gäller matavfall visar forskning att vi i Sverige slänger cirka 50 kilo mat per person varje år. I vissa av Hufvudstadens soprum, till exempel det vi befinner oss i, finns även kärl för matavfall.

– Sorterar du tio kilo matavfall kan det återvinnas till biogas som motsvarar den mängd det krävs för att köra bil en och en halv mil. Bra källsortering gör alla till vinnare, avslutar Clara.

 

Källor: sopor.nu, glasatervinning.se, naturvardsverket.se, logistikbolaget.se

Mer från Kunskap & inspiration

Återbruk i Kvarteret Johanna

För att minska vårt klimatavtryck är återbruk och återvinning en naturlig del i våra projekt. I Kvarteret Johanna har bland annat dörrar, mattor oc...

Flyttsugen? Att bli hyresgäst hos Hufvudstaden är lätt

Att flytta in i en lokal helt anpassad för företagets arbetssätt och behov är ett oslagbart sätt att ta ett nytt steg in i framtiden. Det behöver...

Bergvärme mitt i city

I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan investeras nu i en ny, hållbar energilösning. Här installeras bergvärme, något som höjer fastighetens standard...