Energi och klimatdata 2020

Normalårskorrigerad energianvändning per energislag

Normalkorrigerad energianvändning per kvadratmeter

Utsläpp av koldioxid från energianvändningen