GRI-index 2022

Hufvudstadens samlade hållbarhetsredovisning består av årsredovisning 2022 samt GRI-Index. Bolagets hållbarhetsarbete redovisas enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Generella upplysningar

 • Organisationen och redovisningsprinciper
    Sida Kommentar/utelämnande
  2-1      Information om organisationen ÅR 1, 39, 115
  2-2      Enheter som omfattas av hållbarhetsredovisningen ÅR 105
  2-3      Redovisningsperiod, frekvens och kontakt ÅR 39, 58, 105, 111
  2-4      Förändringar i tidigare rapporterade upplysningar ÅR 99-101
  2-5      Externt bestyrkande ÅR 82, 105
 • Aktiviteter och anställda
    Sida Kommentar/utelämnande
  2-6      Aktiviteter, värdekedja och andra affärsförbindelser ÅR 1, 39, 102–104
  2-7      Medarbetare ÅR 98
  2-8      Medarbetare som inte är anställda ÅR 98
 • Styrning
    Sida Kommentar/utelämnande
  2-9      Sammansättning och struktur för styrning ÅR 81
  2-10      Nominering och val av högsta styrande organ ÅR 80-81
  2-11      Ordförande för högsta styrande organ ÅR 81
  2-12      Högsta styrande organets roll i arbetet med översyn och hantering av påverkan ÅR 81, 103
  2-13      Delegering av beslutsfattande för att hantera påverkan ÅR 103
  2-14      Högsta styrande organets roll i relation till hållbarhetsredovisningen ÅR 103
  2-15      Intressekonflikter ÅR 80-81
  2-16      Kommunikation om kritiska frågeställningar ÅR 103
  2-17      Samlad kunskap hos det högsta styrande organet ÅR 103
  2-18      Utvärdering av det högsta styrande organets arbete ÅR 81, 103
  2-19      Ersättningspolicy ÅR 41, 65–66, 82
  2-20      Process för att fastställa ersättningar ÅR 41-42, 65-66, 82
  2-21      Årlig total ersättning ÅR -
 • Strategi, policyer och praxis
    Sida Kommentar/utelämnande
  2-22      Uttalande om strategi för hållbar utveckling ÅR 5
  2-23      Värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande ÅR 104
  2-24      Förankring av värderingar, principer, standarder och normer gällande uppförande ÅR 102, 104
  2-25      Processer för att avhjälpa negativ påverkan ÅR 99, 104
  2-26      Mekanismer för rådgivning och rapportering av angelägenheter för organisationen ÅR 104
  2-27      Efterlevnad av lagar och förordningar ÅR 104
  2-28      Medlemskap i organisationer ÅR 104
 • Intressentengagemang
    Sida Kommentar/utelämnande
  2-29      Metod för intressentengagemang ÅR 104-105
  2-30      Kollektivavtal ÅR 28
 • Väsentliga frågor
    Sida Kommentar/utelämnande
  3-1      Process för att fastställa väsentliga frågor ÅR 99-100
  3-2      Lista på väsentliga frågor ÅR 100

Specifika upplysningar