Första parkett vid stadsomvandlingen

Gamla stan är Stockholms historiska och geografiska hjärta. Med sin unika atmosfär är stadsdelen en favorit hos både stockholmare och besökare. Här äger vi två fastigheter med perfekt läge vid Slussplan, mitt i händelsernas centrum.

Gamla stans och Slussens historia sträcker sig tillbaka till medeltiden. Den första slussen byggdes redan 1642, till följd av landhöjning som gjorde det mer strömt och svårt att passera. Sedan dess har slussen byggts om med ungefär 100 års mellanrum: 1755, 1850 och 1935. Nu pågår åter en stadsomvandling där den gamla slussen rivs och ersätts med moderna ytor och kommunikationslösningar för att möta dagens krav.  

Ombyggnationen av Slussen innebär på sikt en rad förbättringar kring Gamla stan, bland annat kommer södra delen av Skeppsbron och Munkbron få bredare kajer. Munkbron får även nya sittvänliga trappor. Vid Karl Johans torg kommer marknivån sänkas med en meter för att återskapa närheten till vattnet som byggdes bort på 1930-talet när Slussen senast byggdes om.

Våra två fastigheter ligger vid Slussplan med utsikt över Saltsjön, Mälaren, Slussen och Södermalm. Med sin karaktäristiska brutna fasad i ljusgul puts har fastigheten Medusa varit ett landmärke i Gamla stans ytterkant sedan det uppfördes 1781, ritat av arkitekten L Kolmodin. Sedan 1960-talet lyser Expressens och Dagens Nyheters neonskyltar på taket. Vi förvärvade fastigheten 1980.

Grannfastigheten Achilles är mer känd som Räntmästarhuset. Det gedigna hörnhuset som vetter mot Saltsjön har varit med sedan stormaktstiden och räntmästaren själv var en av 1600-talets ledande affärsmän som ansågs vara en finansiell trollkarl. Ursprungshuset, som sannolikt ritades av Nicodemus Tessin d.ä. uppfördes 1660. Under huset 350-åriga historia har digniteter som Carl von Linné, Emanuel Swedenborg och en georgisk prins är bott här. Hufvudstaden förvärvade fastigheten 1979.

Fastigheterna vid Slussplan har alltid befunnit sig i händelserna centrum, från 1600-talets sjöfarttrafik till dagens omfattande renoveringsarbete där den nya Slussen tar form. När allt står klart kommer platsen åter vara en knutpunkt och självklar mötesplats för stockholmare.

Mer från Kunskap & inspiration

Anpassa, renovera och bygg om dina lokaler

Smidig lokalanpassning - på ert sätt.

Bergvärme mitt i city

I kvarteret Kåkenhusen på Kungsgatan investeras nu i en ny, hållbar energilösning. Här installeras bergvärme, något som höjer fastighetens standard...

Det ska vara enkelt att cykelpendla

Att cykla till och från arbetet är bra för såväl klimatet som den egna hälsan. På Hufvudstaden underlättar vi för de hyresgäster som vill ta plats ...