Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2022

Hufvudstaden_September_2022_PaoDuell_35.jpg

Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2022 finns nu tillgänglig på vår hemsida hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som begärt det. Årsredovisningen kan även beställas på webbsidan under hufvudstaden.se/investerare/rapporter.

Stockholm den 2 mars 2023

HUFVUDSTADEN AB (publ)

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Informationen är sådan som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 mars 2023 kl. 09:00 CET.
 

Hufvudstaden Års- och hållbarhetsredovisning 2022
HUFV-2022-12-31-sv.zip
Pressmeddelande Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2022
Årsredovisning 2022 Webbversion