Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2021

Cecil_Coworking_019.JPG

Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2021 finns nu tillgänglig på vår hemsida www.hufvudstaden.se. Tryckt version distribueras till de aktieägare och övriga intressenter som begärt det. Årsredovisningen kan även beställas på webbsidan under www.hufvudstaden.se/investerare/rapporter.

Stockholm den 3 mars 2022

HUFVUDSTADEN AB (publ)

För ytterligare information, kontakta Åsa Roslund, vVD samt chef Ekonomi och Finans, telefon 08-762 90 00.

Denna information är sådan information som Hufvudstaden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2022 kl. 08:45 CET.

Hufvudstadens Års- och hållbarhetsredovisning 2021
hufv-2021-12-31-sv.zip
Pressmeddelande Hufvudstadens års- och hållbarhetsredovisning 2021
Årsredovisning 2021 Webbversion